Znamy wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego

Miasto przedstawiło wyniki głosowania w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej ponownie cieszyło się największym poparciem mieszkańców. Tak jak trzy lata temu, także w tym roku właśnie ten projekt zebrał najwięcej, bo 1349 głosów mieszkańców.

Tarnowianie w trwającym dwa tygodnie głosowaniu zdecydowali również, że cztery miliony złotych z miejskiej kasy zostaną przeznaczone na kolejny etap rewitalizacji Parku Sanguszków, czyli stworzenie w nim ogrodu włoskiego (1040 głosów), na drugi etap budowy ulicy Poziomkowej (959 głosów) oraz na prowadzenie „Klubu zdrowej mamy i dziecka 2020”, który będzie integrował tarnowskie mamy, uczył profilaktyki zdrowotnej i organizował zajęcia (795 głosów).

Decyzją mieszkańców zrealizowany zostanie również projekt budowy ulicy Czereśniowej w pierwszym etapie (756 głosów), a na Górze Św. Marcina powstaną trasy do uprawiania kolarstwa, czyli Bike Park Marcinka. Zrealizowany ma zostać również projekt „Ożywiamy Starówkę”, zakładający wykorzystanie w centrum Tarnowa stylowych, mobilnych straganów, które będą służyć lokalnym artystom, mieszkańcom i przedsiębiorcom, chętnym do udziału w targach. Tarnowianie wybrali również do realizacji projekt „Fortepian dla Tarnowa”, czyli kupno nowego, najwyższej klasy instrumentu, który byłby używany podczas konkursów i koncertów, organizowanych przez miejskie instytucje. Wykonawcy poszczególnych zadań będą wyłaniani w drodze postępowań przetargowych lub otwartych konkursów ofert.

W tegorocznej edycji tarnowianie mieli do wyboru 26 projektów. Były wśród nich remonty i naprawy ulic oraz parkingów, modernizacja infrastruktury na tarnowskich osiedlach i w parkach, inwestycje związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem oraz inicjatywy kulturalne i prozdrowotne. Ich pełną listę można znaleźć poniżej. Możliwe jest, że część z nich także doczeka się realizacji. Będzie to możliwe, jeżeli po rozstrzygnięciu przetargów okaże się, że kwoty na wykonanie wybranych przez mieszkańców zadań są niższe, niż wyliczone przez projektodawców. Gdyby tak się stało, pomysły, które zebrały mniej głosów i znalazły się „pod kreską”, czyli powyżej granicy 4 milionów złotych, również będą realizowane.

W głosowaniu wzięły udział 8204 osoby, które łącznie oddały 12 tysięcy głosów. Różnica wynika stąd, że tym razem można było wskazać jeden lub dwa projekty, a nie, jak w latach poprzednich, tylko jeden. Głosujących było około 1,6 tysiąca więcej niż w roku ubiegłym. Wszystko wskazuje jednak na to, że do wzrostu ich liczby nie przyczyniła się możliwość oddania głosu w tradycyjny sposób, czyli na karcie do głosowania, wrzucanej do urny – tę metodę głosowania wybrały zaledwie 23 osoby. Przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej oddano 163 głosy. Największą popularnością cieszyło się głosowanie przez internet, za pomocą specjalnego formularza. Głosowanie trwało od 10 do 24 czerwca.

Przypomnijmy, że Tarnów jako pierwsze małopolskie miasto postanowił „zaprosić” mieszkańców do współdecydowania o tym, na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy. Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego odbyła się w 2013 roku. Od tego czasu zrealizowano 75 wskazanych przez tarnowian projektów. Ich koszt wyniósł 19 milionów złotych.

Inf. Wydział Komunikacji Społecznej UMT