POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku!

Mając na względzie troskę o zachowanie Twojej prywatności jak również bezpieczeństwo Twoich danych osobowych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności w celu wyjaśnienia Ci jakie dane i w jakim celu gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy podczas Twoich wizyt na portalu nasz-tarnow.pl.

Administrator Twoich danych osobowych:

Nasz-tarnow.pl sp z o.o., ul. Hodowlana 5, 33-100 Tarnów, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000727895, NIP 993-066-67-55, kapitał zakładowy 10.000,00 zł.

We wszelkich kwestiach dotyczących danych osobowych możesz się z nami kontaktować na adres poczty elektronicznej – biuro@nasz-tarnow.pl                 .

Cel, dla którego zbieramy Twoje dane oraz kategorie danych osobowych:

  • Dane zbierane podczas rejestracji na portalu:

Aby skorzystać z niektórych funkcji na portalu niezbędna jest Twoja rejestracja. Dzięki rejestracji możesz dodawać ogłoszenia na portalu jak również komentować artykuły. Podczas procesu rejestracji poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych, albowiem jest to niezbędne w celu świadczenia przez nas usługi, z której zamierzasz skorzystać – tj. dodawania komentarzy lub zamieszczania ogłoszeń. Te dane to Twój adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko.

  • Logowanie za pośrednictwem kont na portalach społecznościowych

Dla Twojej wygody umożliwiany rejestrację i logowanie na naszym portalu za pośrednictwem istniejących już Twoich kont na następujących portalach – facebook, twitter, google, disqus. Uwierzytelnienie Twojego konta odbywa się za pośrednictwem wspomnianych portali. Podczas rejestracji otrzymujesz też informację jakie dane są nam przekazywane przez te portale, w szczególności chodzi o Twój adres poczty elektronicznej i dane profilu publicznego.

Co ważne, nie mamy żadnej możliwości publikowania jakichkolwiek treści na tych portalach. W sytuacji gdy zlikwidujesz swoje konto na tych portalach to nie będziemy o tym w żaden sposób informowani przez portale, wobec czego nadal Twoje dane przekazane nam podczas rejestracji z tych portali będą znajdowały się w naszych bazach.

  • Dane zbierane automatycznie

Podczas Twoich wizyt na portalu niektóre Twoje dane będą też gromadzone automatycznie. Dotyczy to następujących danych:

– adresu IP

– identyfikatora urządzenia

– typu i języka przeglądarki

– typu i wersji systemu operacyjnego

– danych zbieranych w dziennikach (logach) serwera

– czasu spędzonego na naszym portalu, liczby kliknięć, adresu URL żądania

– w przypadku tabletów i telefonów komórkowych – identyfikatora urządzenia mobilnego, typu i wersji systemu operacyjnego, identyfikatora użytkownika

 Wszystkie ww. dane będziemy wykorzystywali w celu dostarczenia dla Ciebie usługi, z której korzystasz jak również w celu transmisji komunikatów w portalu.

Dane, które są zbierane automatycznie będą wykorzystywane do badania ruchu na naszej stronie, pomiaru popularności poszczególnych materiałów i artykułów publikowanych na portalu, jak również do pomiaru efektywności zamieszczanych na portalu reklam.

  • Inne dane

W sytuacji gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, np. w celu złożenia reklamacji czy przedstawienia nam oferty, dla umożliwienia przesłania Ci informacji zwrotnej będziemy potrzebować też innych danych, po to aby potwierdzić Twoją tożsamość. Mogą to być inne dane, niż te, które podałeś nam wcześniej (np. adres zamieszkania). Podanie tych danych nigdy nie jest obowiązkowe, ale może być niezbędne dla umożliwienia nam wykonania czynności, których się domagasz. Podane przez Ciebie dane w takich sytuacjach będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji Twojego żądania.

Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie umowy. Pamiętaj, że Twoja rejestracja na portalu i korzystanie z niego jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Te dane, które od Ciebie pobierzemy w celu świadczenia przez nas usług w ramach umowy będą przez nas przetwarzane na podstawie tej umowy.

Twoje dane będziemy przetwarzać także na podstawie naszego uzasadnionego interesu (lub uzasadnionego interesu osoby trzeciej. Oznacza to, że udostępnione przez Ciebie dane będziemy przechowywać w celach dowodowych lub archiwalnych, jak też dla ochrony i dochodzenia roszczeń. Twoje dane będą też wykorzystywane przez nas do badania ruchu na portalu.

Podmioty, którym będziemy udostępniać Twoje dane.

Twoje dane będą udostępnione naszym upoważnionym współpracownikom, z którymi łączy nas umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna (np. informatyk i programista). Ujawnienie im tych danych dotyczyć będzie wyłącznie zakresu umożliwiającego im wykonywanie obowiązków związanych z obsługą portalu.

Twoje dane mogą zostać udostępnione także innym podmiotom, takim jak kancelarie prawne, podmioty zajmujące się obsługą księgową czy firmom kurierskim.

W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć konieczność udostępnienia Twoich danych osobowych organom publicznym, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami (np. prokuratura, sądy).

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Po tym okresie Twoje dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Twoje uprawnienia

Przez cały okres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;

– żądania sprostowania swoich danych osobowych;

– żądania usunięcia swoich danych osobowych – tzw. prawo do bycia zapomnianym;

– prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

– prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

– prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z Twoja szczególną sytuacją w zakresie Twoich danych przetwarzanych przez nas na podstawie naszego uzasadnionego interesu;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji swoich uprawnień skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres     .

Pliki cookies

Informujemy, ze na portalu używamy tzw. plików cookies. Są to informacje zapisywane przez serwer nasz-tarnow.pl na komputerach użytkowników. Informacje są przez to dostępne dla serwera przy jego każdorazowym połączeniu się z danym komputerem. Ponadto pliki cookies dostarczają danych statystycznych na temat ruchu użytkowników i korzystania przez nich z konkretnych stron portalu. Użytkownik ma jednak prawo do wyłączenia w swojej przeglądarce opcji odpowiedzialnej za przyjmowanie plików cookies. Redakcja serwisu zastrzega równocześnie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie funkcji cookies na innych stronach internetowych oddanych użytkownikom do dyspozycji poprzez odnośniki umieszczone na stronach portalu.

Nie masz obowiązku zaakceptowania plików cookies, jednakże zgoda na ich zapisywanie umożliwi funkcjonalność portalu w pełnym zakresie.

Zebrane dane, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy wykorzystywali w celach statystycznych, a także w celu utrzymania Twojej sesji po zalogowaniu, tak abyś nie musiał na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

Zgoda na zapisywanie plików cookies oraz na ich wykorzystywanie odbywa się na na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest możliwość wyrażenia zgody poprzez zaznaczenie zgody w oknie dotyczącym zgody na cookies, jakie będzie się pojawiało przy wejściu na nasz portal. Drugim sposobem jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz i konfiguracja ustawień przeglądarki pozwalająca na akceptację cookies.

Prywatność dzieci

Usługi naszego portalu skierowane są wyłącznie do osób powyżej 16 roku życia. W sytuacji gdy poweźmiemy informację, że dane konto utworzone zostało bez zgody opiekuna prawnego przez osobę poniżej 16 roku życia podejmiemy kroki celem natychmiastowego usunięcia danych osobowych uzyskanych przy okazji rejestracji takiej osoby.

Najważniejsze narzędzia z których korzystamy

W celu umożliwienia nam świadczenia usług dla Ciebie korzystamy z następujących narzędzi i usług innych podmiotów:

– google analytics

– piksel facebook’a

Zmiany Polityki Prywatności.

Niniejsza polityka w związku z rozwojem naszej działalności będzie rozszerzana i aktualizowana. W związku z powyższym zaleca się okresowe sprawdzanie aktualnej treści Polityki Prywatności.