Wnioski o przyznanie 500+ na każde dziecko, można składać już od poniedziałku

W poniedziałek 1 lipca 2019 można będzie już składać wnioski o przyznanie: świadczenia wychowawczego 500 +, świadczenia dobry start 300+, świadczeń rodzinnych oraz  funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2019/2020.

Równocześnie wejdą w życie  zmiany przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i Program „Rodzina 500+” zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule. Od 1 lipca świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. Zgodnie z ustawą prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do ukończenia 18 roku życia. Również jedynacy, bez względu na dochody rodziny ale pod warunkiem, że dziecko z rodzicem zamieszkuje i jest na jego utrzymaniu.

Nowością jest również to, że o świadczenie wychowawcze 500+ może się ubiegać Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w przypadku gdy rodzice dziecka nie biorą udziału w procesie wychowania dziecka i nie posiadają uprawnienia do otrzymania świadczenia. Rodzice, którzy nie mają obecnie przyznanego świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie powinni złożyć wniosek o jego przyznanie w terminie od 1 lipca do 30 września aby uzyskać świadczenie z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 września), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 roku świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września.) Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Organ nie będzie wydawał decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego 500+ , wnioskodawca otrzyma  automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia.

Zmianie ulega również okres na który będzie ustalane prawo do świadczenia . Świadczenia wychowawcze 500+ będą obecnie przyznane na wydłużony okres tj.  aż do 31 maja 2021 r. Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

Wnioski o wypłatę świadczeń można będzie składać już w lipcu ale wyłącznie online  za pośrednictwem:
systemu bankowości elektronicznej,
portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS:
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
 
Natomiast osobiście drogą tradycyjną w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r. w następujących punktach przyjęć:
ul. Brodzińskiego 14 (dawny Dom Dziecka), parter:
Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Graniczna 8A,I piętro, pok. nr 1
Hala Sportowa TOSiR, ul. Krupnicza 8a, parter

Inf. Wydział Komunikacji Społecznej UMT