Urząd Miasta kupuje nowe meble za 75 tysięcy złotych

Znamy już oferty jakie złożyli przedsiębiorcy na dostawę nowych mebli do tarnowskiego magistratu. Postępowanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ wzięło w nim udział aż 17 firm, w tym jedna z naszego miasta. Przetarg odbywa się w ramach realizacji zadania: „Remont i przebudowa pomieszczeń parteru, piwnic oraz budynku garażowego UMT przy ulicy Nowej 4”.

Zamawiający zażyczył sobie dostawy między innymi 42 biurek, 9 stołów i stolików, 45 kontenerków długich i krótkich, czy też ponad 100 krzeseł. Na takie zakupy miasto planowało wydać maksymalnie 150 tysięcy złotych. Szczęśliwie uda się zaoszczędzić prawie połowę tej sumy, ponieważ najniższa zaproponowana przez oferentów cena wynosi 75 348,57 złotych brutto. Zgodnie z warunkami przetargu magistrat oprócz kwoty, bierze również pod uwagę długość gwarancji, jednak tutaj przedsiębiorcy byli zgodni i niemal wszyscy zaproponowali okres sześcioletni.

Wygląda więc na to, że umowa zostanie podpisana z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Szkół „CEZAS”z Białegostoku. Zwycięzcy pokonali drugą pod względem atrakcyjności propozycję o prawie 10 tysięcy złotych. Tarnowskim rodzynkiem, który wziął udział w przetargu jest firma ANEX-Wiesław Stanuszek mieszcząca się przy ulicy Braci Żmudów. Oferta tego przedsiębiorstwa opiewała na 86 136, 90 zł.

Tryumfator musi teraz spełnić szereg wymagań postawionych przez miasto. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, wolne od wad, w pierwszym gatunku, nie noszące znamion użytkowania, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, w stanie kompletnym i zdatnym do używania. Muszą być również dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej. Magistrat wymaga również by nowe meble były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy.

Towar będzie dostarczany do Urzędu Miasta sukcesywnie przez 7 miesięcy. W I etapie na wyposażeniu magistratu znajdą się między innymi 22 krzesła konferencyjne, 29 krzeseł obrotowych pracowniczych, 11 biurek o wymiarach 160x80x72cm, czy też 19 krótkich kontenerów.

Fot. pixabay.com