“Tysiąc powodów, by czytać”

Takie hasło przyświecało tegorocznej III edycji ogólnopolskiego projektu – konkursu, zorganizowanego dla placówek edukacyjnych z całej Polski. Warunkiem przystąpienia do programu było wykonanie plakatu promującego czytelnictwo przez uczniów. Po przejściu do kolejnych etapów rozpoczynało się internetowe głosowanie. Nagrodą wartą 25 000 zł było tysiąc nowych książek, przeznaczonych dla biblioteki szkolnej.

Do konkursu przystąpiło wiele szkół, ale to Szkoła Podstawowa nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, zwyciężyła największą liczbą głosów. Choć o zwycięstwo nie było łatwo, udało się zmobilizować wiele osób, a pomagały w tym rozdawane ulotki. Zawierały one dokładną instrukcję, jak należy oddać głos. W sumie oddano ponad 27 tysięcy głosów na szkołę w kategorii szkół dużych.

7 lutego br. ulicami Tarnowa przejechała ciężarówka „pełna książek”, ogłaszając zwycięstwo miejscowej szkoły. Około godziny 12.00 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 odebrali przywiezione książki, a następnie rozpoczęły się uroczystości na hali sportowej.

Mamy dzisiaj w Tarnowie wielkie święto, bo dzięki pasji i waszemu zaangażowaniu przez głosowanie, zwyciężyliście w Wielkim Konkursie Empiku : “Tysiąc powodów, by czytać” – tak uroczystości rozpoczął Pan Książeczka – redaktor, jeden z aktorów występujących tego dnia dla dzieci. Na spotkaniu autorskim zorganizowanym przez pana Książeczkę zaproszony został Przecinek i Kropka, która nie umiała dokończyć zdania. Atrybuty przyniesione przez aktorów, takie jak parasol, kalosze, poduszka i kapelusz, pomagały stworzyć zdania, a z nich krótkie opowiadania. Przygotowane przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi oklaskami i entuzjazmem ze strony uczniów.

Po przedstawieniu dyrektor szkoły podziękowała wszystkim zaangażowanym, którzy przyczynili się do zwycięstwa szkoły. Był taki entuzjazm i taka wola zwycięstwa, że zostałam tą wolą zwycięstwa zarażona – mówiła opisując ogromny wkład pracy uczniów i nauczycieli. Przedstawiła także odpowiedzi uczniów, mówiące o “Tysiącu powodach, by czytać”.

Pani Renata, bibliotekarka i koordynator projektu, wspomniała o wykonanym w trzy dni plakacie. Został on powieszony w sali, w której odbywały się uroczystości. Powiedziała także o produkcji ulotek i mobilizacji ludzi z różnych środowisk.

 Jesteśmy z was dumni, że zdobyliście tę nagrodę i chciałbym, żebyście nam obiecali, że te wszystkie książki przeczytacie  – mówił w imieniu prezydenta i Rady Miasta Tarnowa, pan Jakub Kwaśny. Uczniowie z entuzjazmem obiecali, że tak się właśnie stanie.

Na koniec, wybrani uczniowie zaśpiewali i zarecytowali wiersze. Nagrodzono ich głośnymi oklaskami.

Po podziękowaniach i gratulacjach, a także przekazaniu Pani dyrektor listu gratulacyjnego od Firmy Empik, zaczęto rozpakowywać pudełka z książkami. Następnie wszystkie zostały przeniesione do biblioteki szkolnej. Od teraz każdy z uczniów będzie mógł z nich swobodnie korzystać i przenosić się do wymarzonych światów.

Anna Hajduk