Trwa dobra passa miasta w sprawie kamienic. Tym razem sąd przyznał mu prawa do budynku wartego około 2,2 mln złotych

Pomyślny dla miasta finał znalazła w sądzie sprawa dotycząca nieruchomości położonej przy ul. Brodzińskiego 14. Orzeczeniem zapadłym pod koniec stycznia tego roku Sąd Okręgowy w Tarnowie oddalił apelację złożoną przez adwokata wnuczki przedwojennego właściciela kamienicy.

Wcześniejszym postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy w Tarnowie w listopadzie 2017 r. uwzględniono żądanie Skarbu Państwa i stwierdzono nabycie tej nieruchomości przez wnioskodawcę na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

Sądowa walka o kamienicę przy ul. Brodzińskiego jest wynikiem poprzednio prowadzonej sprawy sądowej, wszczętej przez następczynię prawną przedwojennego właściciela skargą o wznowienie postępowania złożoną w czerwcu 2013 r. W wyniku tej skargi doszło w roku 2014 do uchylenia wyroku Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie z 1998 roku i odrzucenia pozwu Skarbu Państwa, przez co Skarb Państwa utracił tytuł prawny do tej nieruchomości.

Orzeczenie sądu ze stycznia br. w sprawie wszczętej na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa Romana Ciepieli wiosną 2015 r. ma dla Skarbu Państwa i Gminy Miasta Tarnowa dużą wagę, gdyż mieszkająca we Francji następczyni byłego właściciela żądała wydania nieruchomości i na początku 2015 r. skierowała do sądu nawet pozew o eksmisję.


Orzeczenie jest satysfakcjonujące dla miasta nie tylko dlatego, że warta blisko 2,2 mln zł nieruchomość (w której do niedawna zlokalizowana była siedziba Straży Miejskiej w Tarnowie) zostanie w rękach Miasta, ale także dlatego, że eliminuje groźbę potencjalnych roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości – wyjaśnia reprezentujący Gminę Miasta Tarnowa mecenas Grzegorz Szczerba, zastrzegając jednocześnie, że choć orzeczenie jest prawomocne, przysługuje od niego jeszcze skarga kasacyjna.

Inf. Wydział Komunikacji Społecznej UMT