Sezon grzewczy 2019/2020- najcieplejszy w całej dekadzie.

źródło/www.tarnow.pl

Miejskei Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie (MPEC) wstrzymuje dostawy ciepła – dla centralnego ogrzewania budynków. Większość tarnowian grzało o 10% mniej niż w tamtym roku a powodem była lekka zima.

Sezon grzewczy rozpoczął się w październiku 2019 roku i trwał do teraz. Zima od 2 lat wygląda bardzo podobnie jeśli chodzi o temperaturę i brak śniegu. Ilość wykorzystanego ciepła przez mieszkańców naszego miasta jest na poziomie 90% średniego poziomu grzewczego z ostatnich dziesięciu lat. Na indywidualny wniosek odbiorcy MPEC Tarnów może utrzymywać dyspozycyjność dostaw ciepła na potrzeby ogrzewania budynków przez cały rok. Dostawą ciepła będą sterować urządzenia automatyki pogodowej – zależne od temperatury zewnętrznej, dlatego jeśli w następnych trzech dniach temperatura zewnętrzna osiągnie określony poziom – dostawa ciepła zostanie przerwana. Niektórzy odbiorcy za pomocą automatycznego urządzenia będą mogli wyłączyć lub załączyć ogrzewanie w zależności od nastawy temperatury zewnętrznej. W Tarnowie energia cieplna dostarczana jest do około 80 tys. mieszkańców,  kilkudziesięciu budynków użyteczności publicznej, przedsiębiorstw i hal produkcyjnych co łącznie daje 1 200 000 m2 ogrzewanej powierzchni w mieście.

Iga Sady