Przy Pałacu Młodzieży powstaną nowe miejsca parkingowe

Urząd Miasta rozpisał przetarg na budowę nowych miejsc parkingowych. Mają się one znajdować na terenach przy Pałacu Młodzieży, od strony ulicy Słowackiego, które obecnie nie są zagospodarowane. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 29 kwietnia.

Po zmianie Rys 1

Zakres robót obejmuje budowę 32 miejsc postojowych, budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę ogrodzenia wewnętrznego z bramką przesuwaną i furtką. Prace będą wykonywane w północno-zachodniej części nieruchomości zarządzanej przez Pałac Młodzieży. Miejsca postojowe mają mieć wymiary 2,50×5,00 m. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć inwestycję w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy. Magistrat ustalił minimalną długość rękojmi na przedmiot zamówienia w wysokości 5 lat. Tyle samo powinna wynosić długość gwarancji na użytą kostkę brukową oraz wykonane ogrodzenie.

To początek większych zmian na terenach Pałacu Młodzieży. Zgodnie z opracowaną 2 lata temu specyfikacją robót budowlanych w tamtym miejscu, w przyszłości powstanie więcej obiektów służących aktywnemu wypoczynkowi. Zostanie zlikwidowany asfaltowy tor modelarski, w jego miejscu zbudowany będzie plac do petanque, służący grze popularnie nazywanej bulami, a także kolejna w naszym mieście plenerowa siłownia. Nowy wygląd zyska również wysłużone ogrodzenie od strony północnej. Jego najważniejszym elementem ma być automatyczna bramka wjazdowa, przez którą będzie można dostać się na nowo powstały parking.