Pragnę czuć się kobietą!

„Jaka powinna być mała dziewczynka, a czego nie powinna robić?” – to było pierwsze z pytań zadanych przez Monikę Chochlę  na spotkaniu Projektu StworzONa. Dzięki niemu każda z uczestniczek uświadomiła sobie, jak bardzo ludzie przywiązani są do stereotypów.

Projekt StworzONA to cykl sześciu inspirujących spotkań dla kobiet, które mają odwagę zajrzeć w głąb własnego serca, aby odnaleźć swoją tożsamość. Kładzie nacisk na rozwój osobisty, zrozumienie swych relacji z Bogiem i zbliżenie się do Niego. Kobiety pracują nad swoją często zaniżoną samooceną i poczuciem wartości. Spotkania odbywające się w Alegorii pozwalają na poznawanie nowych osób. Przez to uczestniczki uczą się budowania relacji.

13 marca odbyło się już trzecie w tym roku spotkanie. Pierwsze liczyło 30 osób, drugie 70,  na ostatnie również przyszło wiele kobiet.  Było o tym, jak być córką. Uczestniczące w projekcie kobiety odkrywały w sobie to, co wyniosły z własnych domów, od rodziców, i z czym idą przez życie. Dzięki temu łatwiejszą stała się odpowiedź na pytanie: „dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej”.

Został obejrzany także film, wykonany przez Kampanię Always. Pokazał on jak wielką rolę odgrywają w życiu człowieka stereotypy. Według nich„robić coś jak dziewczyna”, ma bardzo negatywne znaczenie. Znaczy to bycie słabą i nieumiejącą sobie radzić w życiu osobą.

W myśl kobiet organizujących projekt, kobiety nie są zostawiane same sobie. Projekt w formie warsztatów ma pomóc im w pracy nad sobą. 

Jesteśmy grupą kilku kobiet, które zapragnęły stworzyć coś dla innych i też dla samych siebie. Każda z nas ma już coś w sobie przepracowane, ale chciałaby się podzielić tym z innymi osobami – mówi Lucyna Łabędź, koordynatorka Projektu. – Pragniemy stworzyć przestrzeń dla kobiet, które znajdują się w różnych sytuacjach. Jednak według pragnień zapisanych w sercu każdej kobiety, chcą pochylić się same nad sobą i odkryć swoje pragnienia. Te spotkania mogą realnie wpłynąć na nasze życie i coś w nas zmienić. Potrzeba nam zrozumienia, akceptacji Bożego planu. Należy pamiętać, że w tym planie każda jest piękna i wartościowa, a wszystko co się dzieje ma sens.

W związku z tematyką spotkań są one skierowane do kobiet poniżej 50. r. życia. W Tym roku pomocą do zrozumienia pragnień kobiet jest Psalm 45. W nim odkrywana jest tożsamość bycia piękną, córką, matką, przyjaciółką i oblubienicą.

Spotkania w ramach projektu StworzONA odbywają się raz w miesiącu, według harmonogramu, czyli w środy o 18.00. Na każdym ze spotkań omawia się kolejny aspekt pragnień kobiecego serca. Zaczęły się już w styczniu, a zakończyć mają w czerwcu. Na Facebooku zawsze widnieje informacja o kolejnym spotkaniu, a także plakat, zapraszający na wydarzenie.

– Projekt to po pierwsze sama praca indywidualna – dodaje Lucyna Łabędź.- Zapraszamy na niego różne, oczywiście katolickie osoby, które występują w roli trenera bądź coach’a. Bardzo skupiamy się na wymiarze duchowym spotkań.

Na pytanie czy będą kolejne edycje, Lucyna Łabędź mówi o otwartości. Zapowiada, że być może po zakończeniu projektu, będzie kontynuacja lub całkiem nowy pomysł. Wszystko zależy od osób uczestniczących w projekcie i ich potrzeb. Do projektu nadal jeszcze można dołączyć. Opiekunem wspólnoty jest ks. Artur Ważny.

Terminy kolejnych spotkań: 

  • 10 kwietnia
  • 15 maja
  • 19 czerwca

Anna Hajduk