Posłanka minęła się z prawdą w sprawie obwodnicy.

We wtorek 18 lutego w porannej audycji „Słowo za słowo” wystąpiła posłanka PiS Anna Pieczarka i wypowiadała się m.in. na temat budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa. Posłanka stwierdziła, iż nie ma jeszcze decyzji środowiskowych i można korygować przebieg obwodnicy, co nie jest prawdą.

W audycji posłanka Anna Pieczarka, mówiąc o przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa, powiedziała m.in.: „(…) na pewno trzeba dodać, iż jeszcze decyzji środowiskowych nie ma, że jest to jeszcze taki czas, kiedy można rozmawiać o tych możliwościach i korygować trasę. One jeszcze są.”.

Posłanka dość istotnie minęła się z prawdą, bowiem decyzja środowiskowa dotycząca przebiegu wschodniej obwodnicy Tarnowa wydana została przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 2017 roku. Od lata 2016 roku trwały konsultacje, wszyscy zainteresowani mogli się zapoznać z planami przebiegu obwodnicy, wnieść uwagi i zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu wszystkich protestów i odwołań, którymi zajmowały się m.in. sądy, w 2018 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję środowiskową w sprawie budowy obwodnicy wschodniej w Tarnowie – jest ona prawomocna i ostateczna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od tego momentu kontynuowała i kontynuuje przygotowania do rozpoczęcia inwestycji.

Decyzja środowiskowa jest dokumentem określającym skutki, jakie konkretna inwestycja będzie miała dla środowiska naturalnego, w jaki sposób inwestycja ma być wykonana, aby jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Jest obligatoryjna i wydawana po przeprowadzaniu przez urząd oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

źródło: www.tarnow.pl