Modernizacja ulicy Elektrycznej

Trwa modernizacja ulicy Elektrycznej w Tarnowie. Prace obejmują przebudowę sieci wodociągowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz gazociągów. Zbudowany zostanie również przepust na potoku Klikowskim, zaś dalsze plany zakładają kompleksową przebudowę przejazdu kolejowego, rowów i cieków, a także montaż ekranów akustycznych.

Zmodernizowany zostanie odcinek ulicy Elektrycznej o łącznej długości 1,4 kilometra. W celu poprawy płynności ruchu pojazdów na skrzyżowaniach ulic Spokojnej, Elektrycznej, Piaskowej oraz Elektrycznej, Wyszyńskiego i Klikowskiej zostaną wprowadzone ronda. Udogodnienia odczują również piesi i rowerzyści, którzy będą mogli korzystać z chodników i ścieżek rowerowych.

Prace na ulicy Elektrycznej powinny zakończyć się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 38 milionów złotych. Zgodnie z założeniami projektu po zakończeniu remontu kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchy w dwóch kierunkach, podobnie jak na przebudowanej ulicy Spokojnej.

Głównym celem powstania nowego ciągu komunikacyjnego, nieformalnie północnej obwodnicy Tarnowa, a formalnie drogi wojewódzkiej nr 973, jest połączenie węzła autostradowego z tarnowską Strefą Aktywności Gospodarczej.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej UMT