Jakub Kwaśny nowym przewodniczącym Rady Miasta Tarnowa

Nowa kadencja Rady Miasta Tarnowa została zainaugurowana podczas uroczystej sesji. Radni, którzy swoje mandaty zdobyli 21 października, zebrali się dzisiaj w Sali Pospólstwa tarnowskiego Ratusza i zdecydowali o obsadzie najważniejszych funkcji w tworzonym przez siebie gremium. Przewodniczącym rady został Jakub Kwaśny (Nasze Miasto Tarnów), który miejskim rajcą jest nieprzerwanie od 2006 r.

Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia radnym zaświadczań o wyborze i złożenia przez nich ślubowania. Dwie osoby zrezygnowały ze swoich mandatów. Są to Roman Ciepiela oraz Piotr Augustyński. Obaj zostali wybrani z list Koalicji Obywatelskiej, a ich rezygnacja wiąże się z objęciem stanowisk prezydenta i wiceprezydenta Tarnowa. Ich miejsca zajęli Agnieszka Danielewicz oraz Krzysztof Janas, którzy startowali z tej samej listy wyborczej jako reprezentanci partii Nowoczesna.

Ślubowanie złożył również prezydent Roman Ciepiela, który w fotelu włodarza Tarnowa będzie zasiadał przez drugą kadencję z rzędu. Mieszkańcy Grodu Leliwitów powierzyli mu tę funkcję oddając na niego w II turze 22 398 ważnych głosów (58,11%), podczas gdy Kazimierz Koprowski (Prawo i Sprawiedliwość) uzyskał 16 147 wskazań (41,89%).

Wybór przewodniczącego rady miasta był efektem porozumienia, które zawarły kluby radnych Koalicji Obywatelskiej i Naszego Miasta Tarnów. Dysponują one większością 14 miejsc w radzie, wobec 11 obsadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość. Oznacza to, że PiS po czterech latach dominacji, mimo posiadania najliczniejszego klubu przechodzi do opozycji. Dodatkowo KO i NMT zapowiedziały w przeciągu najbliższego miesiąca zawiązanie formalnej koalicji, która ma oznaczać współpracę nie tylko na forum organu stanowiącego, ale również w tarnowskim magistracie.

Wybór Jakuba Kwaśnego na funkcję przewodniczącego rady, podczas tajnego głosowania poparło 13 osób, 11 wskazało Piotra Wójcika (PiS), natomiast jeden głos był nieważny. W kuluarach najczęściej wskazywano na Marka Ciesielczyka, jako radnego, który mógł się wyłamać z porozumienia KO-NMT i nie poprzeć elekcji nowego przewodniczącego. Stanowiska wiceprzewodniczących rady przypadły Piotrowi Wójcikowi (PiS) oraz Krzysztofowi Janasowi (KO).

Porządek obrad został rozszerzony o powołanie komisji stałych i doraźnych oraz wybór ich członków. Ci z kolei wybrali przewodniczących odpowiednich komisji, a zostali nimi:

Komisja Rewizyjna – Józef Gancarz (PiS)
Komisja Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych – Tomasz Olszówka (NMT)
Komisja Ekonomiczna – Sebastian Stepek (KO)
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych – Robert Wardzała (KO)
Komisja Oświaty – Grażyna Barwacz (NMT)
Komisja Zdrowia – Krystyna Mierzejewska (KO)
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków – Marek Ciesielczyk (KO)
Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji – Piotr Górnikiewicz (NMT)
Komisja Porządku Publicznego – Józef Gancarz (PiS)
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Ryszard Pagacz (PiS)

Radni powołali również dwie komisje doraźne: do spraw Nazewnictwa Ulic i Placów Publicznych oraz Komisję Statutową. Zgodnie z tradycją obiema pokieruje przewodniczący rady miejskiej.