Gaj Sprawiedliwych powstanie w Tarnowie. Osoby ratujące Żydów zostaną uhonorowane

Na placu w pobliżu Bimy ma powstać gaj upamiętniający tarnowian ratujących Żydów. Taka deklaracja padła w Europejskim Dniu Pamięci o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Idea nawiązuje do ogrodu stworzonego na wzgórzu Herzla w Jerozolimie przez Instytut Jad Waszem.

Inicjatorem stworzenia takiego miejsca jest Adam Bartosz, historyk i wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Na jego zaproszenie pod Bimę przybył rabin Symcha Keller, który pełni również funkcję kantora. Zebrani mogli usłyszeć wykonaną przez niego pieśń

Koncentrujemy się na upamiętnieniu tarnowskich Sprawiedliwych. Każde posadzone drzewo będzie miało tabliczkę z nazwiskiem osoby z objaśnieniem roli tej osoby w pomocy Żydom. To byli bardzo różni ludzie, wśród których znalazł się również Austriak Julius Madritsch. Jego działania przypominały osławionego Oskara Schindlera. Kilkaset osób pochodzenia żydowskiego udało mu się uratować – powiedział Adam Bartosz.

W Polsce takie wydarzenia są szczególnie wyjątkowe, ale dzięki Bogu dzieją się coraz częściej. Tarnów na całym świecie jest znany jako miejsce pamięci. Tutaj się bardzo mocno i z wielkim pietyzmem kultywuje wspomnienia o czasach, kiedy miasto było jednym domem dla Polaków i Żydów. Nie zamykajmy się jednak tylko w przeszłości. Wyzwanie, które postawili nam wówczas Sprawiedliwi obowiązuje także dzisiaj – stwierdził Symcha Keller

Ze względu na wyjątkowość miejsca, zgodę na posadzenie drzew musi wydać najpierw konserwator zabytków. Jeśli uda się pokonać przeszkody formalne, Gaj nabierze realnych kształtów jesienią, podczas żydowskiego Święta Szałasów. Na ten moment, obok wspomnianego Juliusa Madritscha, upamiętnieni zostaną: Józef Banek, Franciszka Dynowska, Janina Filozof-Wałęga, Julian Gawelczyk, Helena Góralewicz, Jadwiga Paulina Jeż, Mieczysław Kobylański, Edward Lehnert, Józefa Niedojadło, Jerzy Poetschke, Alina Śliwowa-Kowoczyńska, Stanisława Suska, Józef Szczur, Joanna Tecko, Jan Wodnicki, Bronisław Zaczkiewicz. Obecnie liczba odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata wynosi 26 973, w tym 6 863 Polaków.