Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Rozpoczął się nabór wniosków do czwartej edycji Budżetu Obywatelski Województwa Małopolskiego. Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel 12 milionów złotych.

Mieszkańcy Małopolski będą mogli składać wnioski od 27 maja, pamiętając o warunkach umożliwiających wzięcie udziału w konkursie. Twórca projektu musi mieć ukończony szesnasty rok życia, zaś wniosek powinien uzyskać poparcie 30 mieszkańców subregionu, w którym została osadzona propozycja. Ponadto w projekcie musi pojawić się co najmniej jeden powiat lub miasto Kraków. Wnioskodawca musi również zmieścić się w przedziale pieniężnym wynoszącym min. 50 tys. zł, a maks. 150 tys. zł.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego  będą przyjmowane propozycje dotyczące działań o wymiarze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym oraz ekologicznym. Wnioski będą przyjmowane do 17 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, agendach zamiejscowych, a także korespondencyjnie i za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Lista zgłoszonych propozycji zostanie opublikowana do 26 lipca. Autorzy odrzuconych projektów będą mieli możliwość odwołania się od decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego. Na zadania, które otrzymają pozytywną opinię będzie można głosować od 9 do 30 września.

Szczegóły na: www.bo.malopolska.pl

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej UMT