Billboard promujący LGBT w Tarnowie, odpowiedzią na rezolucję rady powiatu

Rada powiatu tarnowskiego zamierza przyjąć rezolucję w sprawie powstrzymywania ideologii LGBT. Wcześniej tego typu akty przyjęły inne samorządy na terenie całego kraju. Z kolei środowiska wspierające osoby nieheteroseksualne organizują zbiórkę pieniędzy na billboard promujący ich postulaty.

Twórcy rezolucji zarzucają aktywistom LGBT dążenie do rewolucji kulturowej, ataki na wolność słowa, deprawowanie dzieci, czy też podważanie autorytetu rodziny i szkoły. Szczególną uwagę zwrócono na działalność tzw. latarników, czyli osób, które miałyby przeciwdziałać dyskryminacji uczniów o innej orientacji seksualnej. Według projektodawców latarnicy mogą zagrażać prawu rodziców do wychowywania dzieci według własnych przekonań. Jak czytamy w deklaracji:

Dla dobra życia, rodziny i wolności deklarujemy, że samorząd, który reprezentujemy – zgodnie z naszą wielowiekową kulturą życia społecznego – nie będzie ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków. Nie damy narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT.

Jako, że projekt rezolucji został zgłoszony przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, a większość w radzie powiatu mają politycy właśnie tego ugrupowania, należy się spodziewać, że uzyska ona dostatecznie duże poparcie. Do głosowania dojdzie podczas najbliższej sesji, czyli 30 kwietnia. Trzeba jednak podkreślić, że rezolucja nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego, stąd jej znaczenie jest czysto symboliczne.

W odpowiedzi fundacja Równość.org.pl rozpoczęła internetową zbiórkę pieniędzy na wykupienie billboardu promującego postulaty LGBT+. Na ten cel potrzeba 1500 złotych i ofiarodawcy wpłacili już ponad 70% tej sumy. Billboard ma zostać powieszony w Tarnowie, choć samo miasto w żaden sposób nie podlega pod władzę powiatu tarnowskiego. Obie jednostki samorządu terytorialnego łączy tylko fakt, że ich siedziby znajdują się w Grodzie Leliwitów. 

Fundacja zachęca również do zgłaszania się do niej po pocztówki, które mają być wysyłane do urzędników i polityków, by przekonać ich do zmiany stanowiska. Wśród swoich głównym zadań organizacja zalicza budowanie społeczeństwa obywatelskiego świadomego swoich demokratycznych praw, funkcjonującego z poszanowaniem zasady kulturowego pluralizmu i bezwarunkowo wiernemu prawom człowieka.

Fot. pixabay.com