ZSEO obiera kurs na Europę!

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych nawiązuje współpracę z zagranicznymi partnerami i umożliwia swoim uczniom odbycie atrakcyjnych praktyk. Wszystko dzięki udziałowi w dwóch programach finansowanych z funduszy europejskich.

Pomimo prawie 140-letniej historii Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie nie skupia się wyłącznie na pielęgnowaniu wspaniałej tradycji, ale patrzy w przyszłość i nastawia się na rozwój oraz umiędzynarodowienie szkoły. W 2021 roku placówka we współpracy z partnerem – niemiecką firmą Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH z Turyngii – rozpoczęła realizację projektu pt. “Nowe miejsca i przyjaźnie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – PO WER, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Efektem projektu są 26-dniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Niemczech dla dwóch czternastoosobowych grup uczniów klas technikum hotelarskiego, technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum architektury krajobrazu, a w przyszłym roku dodatkowo technikum organizacji turystyki.

Uczniowie po odbyciu praktyk, oprócz doświadczenia zawodowego, nabycia umiejętności językowych i wzrostu kompetencji kluczowych, otrzymają certyfikaty ECVET. 

– Współczesny rynek pracy jest niezwykle wymagający. Jako szkoła kształcąca młodzież na kierunkach technicznych jesteśmy zobligowani do ciągłej aktualizacji naszej oferty – mówi dyrektor ZSEO, Robert Kozioł. – Wierzę, że dzięki podjętym działaniom nasi uczniowie otrzymają szansę na zdobycie wiedzy, która w przyszłości zaprocentuje lepszą pozycją na rynku pracy.

Sukcesem zakończyły się również starania Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych o akredytację programu “Erasmus+” w sektorze „Kształcenia i szkolenia zawodowego”. Tym samym szkoła, jako jedna z dwóch placówek w mieście, została oficjalnie przyjęta do prestiżowego europejskiego programu, który niewątpliwie przyczyni się do rozwoju jej oferty.

Akredytacja Erasmus jest narzędziem dla organizacji zajmujących się edukacją, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz edukacją szkolną, które chcą otworzyć się na międzynarodową wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji potwierdza, że wnioskodawca opracował plan wdrożenia wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach swoich starań na rzecz rozwoju swojej organizacji.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie przystąpił również do Branżowych Symulacji Biznesowych, potwierdzając tym samym wzmożoną aktywność na płaszczyźnie poszukiwań innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Dzięki wdrożeniu wszystkich programów, ZSEO dołączyło do grona szkół, uczelni i instytucji, które w swoich działaniach obierają europejski kurs.