Znamy laureatów konkursu wiedzy o Tarnowie

Zwycięzcą czwartej edycji konkursu „Znam Tarnów” został Jacek Litwin. Laureat otrzymał nagrodę główną w wysokości sześciu tysięcy złotych. Na drugim stopniu podium stanął Wojciech Biedroń, zaś na najniższym Paweł Chwał, ubiegłoroczny zwycięzca.

Konkurs wiedzy o naszym mieście składał się z trzech etapów: pisemnego testu wyboru, w którym uczestnicy w ciągu 45 minut musieli odpowiedzieć na 100 pytań; następnie dziesięć najlepszych osób przystąpiło do kolejnego pisemnego tekstu złożonego z 15 pytań i trwającego 10 minut; zaś w ostatnim etapie polegającym na udzielaniu odpowiedzi ustnych wzięło udział pięć najlepszych osób. Ta część składała się z trzech pytań, a za każdą prawidłową odpowiedź jury przyznawało 5 punktów. Po podsumowaniu punktów z wszystkich etapów osobą znającą Tarnów najlepiej okazał się Jacek Litwin.

Zakres tematyczny był bardzo szeroki i obejmował zagadnienia od początków miasta Tarnowa aż po czasy współczesne.

Dla mnie najtrudniejszym okresem jest ten po roku osiemdziesiątym. Człowiek nie bardzo zwraca uwagę na wydarzenia, które go otaczają – mówił Jacek Litwin, laureat konkursu.

W składzie jury znaleźli się: Janusz Kozioł, historyk, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, dr Paweł Juśko, historyk, autor wydawnictw o Tarnowie, Maria Zawada-Bilik, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej UMT, przewodnicząca jury oraz Lucyna Bielatowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej UMT.

W tegorocznej edycji konkursu „Znam Tarnów” wzięło udział ponad 60 osób.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej UMT