Zmiany zasad korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej.

Sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie wciąż trwa co powoduje, ciągłe zmiany i reorganizacje w placówkach medycznych. Od wtorku, 16 marca, znów zmieniły się reguły korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, które to przyznają, że lekarze pierwszego kontaktu nie mogą, narzucić potencjalnym pacjentom teleporady jako formy wizyty, oczywiście poza kilkoma przypadkami. 

Kiedy czuliśmy się źle i zaostrzały się u nas objawy choroby, umawialiśmy się poprzez rejestracje lub bezpośrednio zgłaszaliśmy się do najbliższej przychodni, by otrzymać pomoc lekarską. Obecnie sytuacja nie wygląda najlepiej w placówkach medycznych, w których z powodu utrzymującej się epidemii zaostrzono wizyty, w szpitalach odwołuje się planowane operacje (gdzie nie ma zagrożenia życia) a terminy przyjęć do lekarzy specjalistów, nawet w oddziałach prywatnych są bardzo odległe. Wtorkowe zmiany mają pomóc, jak zakłada ministerstwo zdrowia – pacjentom, którzy: cierpią na choroby przewlekłe i odczuwają pogorszenie stanu zdrowia, wyniki badań mogą poświadczać podejrzenie choroby nowotworowej, a także w sytuacji, gdy dziecko nie ukończyło jeszcze 6 roku życia. W takich przypadkach lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty i kontaktu z pacjentem, a osoba chora może nie zgodzić się na teleporadę. W takie formie – rozmowy przez telefon nie może również odbyć się pierwsza wizyta u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej. Z kolei Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił numer kontaktowy – zamieszczony na portalu pacjent.gov.pl – dla tych osób, którzy spotkali się z odmową przyjęcia w placówce medycznej przez lekarza – co należy zgłoszać pod numerem: 800 190 590.

Czemu więc ma służyć teleporada? Przede wszystkim głównym założeniem w czasach epidemicznych, tego rodzaju możliwością skontaktowania się z lekarzem jest:

  • zgłoszenie podejrzenia u siebie zakażenia koronawirusem (nie bezpośrednia wizyta osoby w przychodni),
  • pozyskanie recepty na leki, by kontynuować niezbędną terapię farmakologiczną, przy czym lekarz rodzinny, lub lekarz specjalista ma dokumentacje medyczną pacjenta, 
  • uzyskanie zlecenia na zapotrzebowanie danego miejsca w wyroby medyczne (kontynuacja i dokumentacja jest również niezbędna i musi znajdować się u lekarza), 
  • otrzymanie zaświadczenia o stanie zdrowia,
  • porada kontrola bez badania fizycznego u dzieci do 6 roku życia, jaką lekarz ustalił podczas pierwszej wizyty bezpośredniej,
  • przekazanie zaleceń medycznych, 
  • pacjent może skorzystać z e zwolnień czy e-recept,  
  • osoba zgłasza swoje objawy a lekarz decyduje o wizycie bezpośredniej lub zaleca kontakt z pogotowiem ratunkowym, w sytuacji zagrożenia życia i pogorszenia stanu zdrowia. 

Ponadto każda przychodnia i placówka medyczna powinna na swojej stronie internetowej, umieszczać informacje o teleporadach min. jak funkcjonuje ta forma kontaktu z lekarzem a także podać dodatkowo: listę udzielanych świadczeń, wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty. Osoba musi znać sposób ustalenia terminu teleporady oraz sposób kontaktu z pacjentem przez placówkę POZ w celu udzielenia teleporady. Warto zaznaczyć, że gdy pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka musi podjąć co najmniej 3 próby skontaktowania się z nim). Ważnym zadaniem każdej przychodni jest podanie informacji, z jaką najbliższą placówką może skontaktować się pacjent, gdy ta zostanie zamknięta. Narodowy Fundusz Zdrowia radzi podać – listę innych poradni POZ, które udzielają teleporad oraz przedstawić wykaz dostępnych poradni specjalistycznych, w tym ginekologiczną i stomatologiczną. 

Ministerstwo zdrowia w osobie Adama Niedzielskiego, liczy, że normalne leczenie, będzie przywracane jak tylko sytuacja epidemiczna zostanie unormowana. Jak zmiany sprawdzą się w praktyce i czy faktycznie będą kontrolowane?