Zmiany w budżecie miasta na 2019 rok. Sport i kultura nie stracą, remont ulicy Bocznej odłożony

Wyjątkowo krótko, bo tylko godzinę trwało dzisiejsze, nadzwyczajne posiedzenie rady miejskiej. Radni ponownie musieli się zebrać w Sali Lustrzanej, aby łatać dziurę budżetową powstałą w wyniku ustalenia opłaty śmieciowej na poziomie 11 złotych za odpady segregowane oraz 25 złotych za odpady niesegregowane. Stracą na tym mieszkańcy osiedlowych ulic, którzy będą musieli poczekać na zaplanowane już remonty.

Obrady przebiegły niezwykle sprawnie, ponieważ poszczególne kluby radnych i prezydent dogadali się co do sposobu działania. Najpierw zmieniono wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2038, uwzględniając wartość ofert, które zostały złożone na remont płyty tarnowskiego rynku. Okazały się one wyższe niż planowali miejscy urzędnicy. Nikt z osób zasiadających w Sali Lustrzanej nie miał jednak wątpliwości, że jest to inwestycja bardzo ważna dla Tarnowa. Potwierdzeniem był wynik głosowania. Wszyscy rajcy obecni na sesji poparli zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Zmiany wymagał również tegoroczny budżet Tarnowa. Według Urzędu Miasta w kasie brakuje kilku milionów złotych na gospodarkę odpadami. Aby zasypać powstałą dziurę, pieniądze trzeba było znaleźć w innym miejscu. Dużo emocji wzbudziła chęć okrojenia funduszy na sport i kulturę. Wobec zdecydowanego sprzeciwu, prezydent wycofał się z tego pomysłu, składając autopoprawki do projektu uchwały. Ocalały również remonty ulic w dzielnicy Krzyż, ponieważ uzyskały wsparcie mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zmiany poparło ośmioro radnych, nikt nie był przeciwny, a czternaście osób wstrzymało się od głosu.

Mniej zadowolone będą osoby zainteresowane renowacją ulic Krasińskiego, Kraszewskiego, Ochronek, Skowronków czy Westerplatte. Te inwestycje mają zostać zamrożone do czasu znalezienia funduszy w innym miejscu. Gdzie? O tym zdecydują radni na kolejnych sesjach. Można również liczyć, że miejską kasę wzbogaci kara nałożona na wykonawcę hali Jaskółka za opóźnienia przy tej budowie. 

Będę robił wszystko, aby remonty tych ulic były przywrócone do budżetu i wykonane jak najszybciej, możliwe że nawet w tym roku. W niektórych przypadkach wymaga to jeszcze projektowania, ale na przykład ulica Boczna jest już przygotowana – powiedział Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Fot. mmtarnow.com