Ostatni tydzień naboru do projektu „Wyjdź na plus”. Fundacja Proaktywni zaprasza na bezpłatne zajęcia

22 marca kończy się rekrutacja do projektu „Wyjdź na plus” prowadzonego przez fundację Proaktywni. Pozostał więc, jeszcze tydzień na zgłoszenie swojej chęci wzięcia udziału w tej formie aktywizacji osób bezrobotnych. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny, natomiast osoby które ukończą warsztaty, mogą liczyć na otrzymanie płatnego stażu z możliwością zatrudnienia.

Jest to już siódma edycja projektu „Wyjdź na plus”. Jego uczestnikami mogą być osoby z Tarnowa lub z powiatu tarnowskiego. Fundacja Proaktywni zapewnia warsztaty oraz szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb i predyspozycji uczestników, wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów, nabycie nowych umiejętności zawodowych, a także indywidualne doradztwo zawodowe. Zgłoszenia są przyjmowane za pomocą strony internetowej:  fundacjaproaktywni.pl/wyjdznaplus

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowo-społecznej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób, w wieku 18-64 lat,pozostających bez pracy, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Środki posłużą do wsparcia osób niepracujących, które nie uczą się w trybie dziennym (stacjonarnym). Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby poszukujące pracy i bez doświadczenia zawodowego mają szansę na podjęcie zatrudnienia. Udział w projekcie pozwoli uczestnikowi zdobyć umiejętności w opracowaniu dokumentów rekrutacyjnych (CV), w nawiązaniu nowych kontaktów, w doskonaleniu kompetencji zawodowych w wybranej branży. Większość firm organizujących staż, oferuje stażystom możliwość zatrudnienia po jego zakończeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 300 04 51; 533 446 405; 533442 199, e-mail: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl, oraz przy ul.Krakowskiej 11a, 33-100 Tarnów.

Fot. mojamalopolska.pl