Wolontariusze z Fundacji Antyschematy2 uczczą rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Już po raz kolejny tarnowska fundacja dołączy do akcji „Żonkile”. Jest to ogólnopolska inicjatywa społeczno-edukacyjna, która organizowana jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”. Jak co roku odbywa się ona 19 kwietnia w kilku miastach Polski, także w Tarnowie. 

Będzie to już 9. edycja ale niestety z powodu epidemii większość obchodów zostaje przeniesiona do sieci, gdzie zaplanowano wiele ciekawych spotkań, koncertów oraz filmów edukacyjnych. To historyczne wydarzenie symbolizują żółte żonkile, które mają wyrażać szacunek i zbiorową pamięć. W tym roku kwiaty te mają dodatkowo podkreślić rolę żydowskich kobiet, które podczas powstania organizowały jedzenie, kolportowały nielegalną prasę, opatrywały i pomagały rannym, były łączniczkami oraz niejednokrotnie brały udział w walkach z wrogiem. 

Warto przypomnieć, że w naszym mieście również funkcjonowało getto, utworzone w czerwcu 1942 roku i swoim zasięgiem obejmowało obszar m.in. ulic Folwarcznej, Kupieckiej, Nowej, Dębowej, Bóżnic czy Lwowskiej i Starodąbrowskiej. Według zapisów znajdowało w nim aż 40 tys. Żydów. Jak pamiętamy w czasie okupacji, ludność żydowska jako więźniowie getta byli poddawani licznym represjom i prawie codziennie stawali twarzą w twarz ze śmiercią – wymordowano połowę mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Getto zlikwidowano w 1943 roku, ludzi którzy przeżyli zostali przewiezieni do obozów koncentracyjnych lub zabijano na ulicach Tarnowa.

Tomasz Kocur, prezes fundacji Antyschematy2, ma nadzieję, że mimo obecnych czasów pandemii będzie szansa, aby wyjść do społeczności tarnowskiej i rozdawać przechodniom papierowe lub żywe żonkile. Nawet jeśli nie uda się przeprowadzić tej wyjątkowej akcji to należy się cieszyć, że młodzi ludzie (uczniowie, wolontariusze) pamiętają o ważnych wydarzeniach dla naszego kraju i stanowią dodatkowo dobrą lekcję historii. 

źródło/www.tarnow.pl