W Tarnowie powstanie Inteligentny System Transportowy

Już na początku bieżącego miesiąca w Tarnowie rozpocznie się jedna z najistotniejszych inwestycji związanych z komunikacją miejską – powstanie Inteligentny System Transportowy (ITS).

Najważniejszym celem budowy ITS jest polepszenie warunków ruchu drogowego w obrębie miasta, szczególnie w zakresie komunikacji miejskiej. W efekcie planowanych udogodnień pojazdy transportu miejskiego zyskają nowe przywileje – priorytety przejazdu na skrzyżowaniach, które zapewnią krótszy czas postoju na czerwonym świetle, zniwelują opóźnienia, zwiększając tym samym komfort pasażerów. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ok. 18,5 mln złotych i zakończy się w połowie 2020 roku. Wykonawcą będzie firma Sprint, która została wyłoniona w postępowaniu przetargowym.

Dynamiczny rozwój oraz przemiany inwestycyjne, które zachodzą w Tarnowie, wskazują, że nasze miasto jest gotowe na wdrożenia nowoczesnych technologii, w tym związanych z zarządzaniem ruchem, nakierowanych na ideę „Smart City” i przyjaznego miasta – mówi prezydent Roman Ciepiela.

W mieście zostanie wprowadzony System Sterowania Ruchem na 32 skrzyżowaniach i zostaną utworzone 4 ciągi skoordynowane (tzw. zielona fala).

System ITS działa w czasie rzeczywistym w sposób automatyczny, dlatego operatorzy/pracownicy nowego Centrum Sterowania Ruchem będą jedynie nadzorowali jego prawidłowe funkcjonowanie oraz będą mieli możliwość na bieżąco dokonywać zmian ustawień w taki sposób, aby zmniejszać natężenie ruchu w danych obszarach miasta, a także planować zmiany organizacji ruchu. Do dyspozycji będą mieli profesjonalną ścianę wizyjną, przedstawiającą obraz z nowych kamer monitoringu wizyjnego zainstalowanych na skrzyżowaniach, dzięki czemu obserwacja sytuacji na drogach Tarnowa będzie zdecydowanie ułatwiona – dodaje Waldemar Matukiewicz, wiceprezes Sprint S.A.

Powstanie również system informacji parkingowej, który ułatwi kierowcom wyszukiwanie wolnych miejsc na terenie miasta.  Będzie to 10 tablic informacyjnych oraz aplikacja na telefon, które ułatwią znalezienie jednego z 600 miejsc parkingowych. Do dyspozycji kierowców będą też tablice zmiennej treści VMS, umieszczone na 3 wlotach do miasta, informujące o optymalnych trasach dojazdu do konkretnych miejsc oraz ostrzegających o zmianie ruchu czy groźnych zdarzeniach. Dodatkowo w Tarnowie pojawią się 3 stacje pogodowe wykonujące m.in. pomiary warunków drogowych, jakości powietrza i poziomu hałasu. Wszystkie wymienione elementy ITS połączy ok. 20 km sieci światłowodowej.

System ITS zostanie wprowadzony w ramach projektu „Integracja Transportu Publicznego”.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej