Uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

W niedzielę, 22 stycznia o godzinie 16.30 odbędą się uroczystości z okazji rocznicy wybuchu powstania styczniowego, które rozpoczną się o 16.30 na Cmentarzu Starym w Tarnowie. 

Zbiórka uczestników przy bramie głównej Cmentarza Starego, skąd nastąpi przemarsz do Kwatery Powstańców Styczniowych. Po wprowadzeniu i odegraniu hymnu państwowego, nastąpi złożenie wiązanek oraz Świateł Pamięci.

Z historii ……

Pomnik na tarnowskim Cmentarzu Starym, poświęcony poległym powstańcom, wzniesiony został w roku 1891 ze składek społecznych. Ma formę kopca z polnych głazów zwieńczonego krzyżem żeliwnym. Do głazów przymocowano herb Rzeczpospolitej Trojga Narodów, tablice z nazwiskami powstańców i dużą tablicę z napisem „1863 Poległym za Ojczyznę”. Kopiec zbudowany jest na mogile, w której pochowano powstańców zmarłych na skutek ran w szpitalu urządzonym w Gumniskach przez książąt Sanguszków.

www.tarnow.pl