Uczniowie ZSME laureatami Konkursu „Milion na Bank” 2020/2021.

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie: Maksymilian Wajda z klasy 1 IAP i Michał Karteczka z klasy 2TIG zajęli odpowiednio II i IV miejsce w rankingu generalnym Konkursu „Milion na Bank” dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce w edycji 2020/2021 i uzyskali status laureata Konkursu. Jednocześnie Maksymilian Wajda okazał się najlepszym graczem realizowanego Konkursu w województwie małopolskim zdobywając I miejsce.

Laureaci, oprócz dyplomów, otrzymali pod koniec marca 2021 r. nagrody finansowe ufundowane przez Fundację Think! w wysokości: 1500,00 zł brutto dla M. Wajdy za 2 miejsce i 1000,00 zł brutto dla M. Karteczki za 4 miejsce, spośród sześciu najlepszych wyników w klasyfikacji generalnej. Ponadto 300,00 zł brutto przyznano Maksymilianowi Wajdzie za najlepszy wynik na szczeblu wojewódzkim – nagroda Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.
Konkurs „Milion na Bank” miał charakter otwarty, edukacyjny i adresowany był do uczniów, którzy w całym okresie jego trwania, tj. od 16.11.2020 r. do 25.02.2020 mieli nie mniej niż 15 i nie więcej niż 20 lat. Zakres tematyczny Konkursu odpowiadał podstawie programowej przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości“. Spośród uczniów ZSME, a niewielu się odważyło, jeszcze Szymon Dutka z klasy 1IAP próbował swoich sił ww. konkursie, który na terenie szkoły rozpropagowali: Pan Tomasz Korczak – nauczyciel przedmiotów informatycznych i Pani Renata Michalska – nauczycielka podstaw przedsiębiorczości.

Celem Konkursu „Milion na Bank” było kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży i podnoszenie jej kompetencji w zakresie podstawowych narzędzi finansowych, upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów oraz umiejętności inwestowania. Rywalizacja miała charakter rozgrywki w internetowej grze symulacyjnej „Pierwszy Milion“. Głównym celem symulacji inwestycyjnej było zgromadzenie wirtualnego kapitału (Stan Majątku) w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) w jak najmniejszej liczbie tur. Po każdej turze uczestnik mógł zapisać grę i powrócić do niej w innym terminie, co wymagało od ucznia także wytrwałości i cierpliwości w konkursowych zmaganiach. Gracz po otrzymaniu wirtualnego kapitału początkowego w postaci kwoty 10.000,00 zł, aby osiągnąć cel gry, musiał:• dokonać wyboru narzędzi finansowych (fundusze inwestycyjne, lokaty, akcje, obligacje, surowce);

  • zarządzać domowym budżetem, m.in. planować wydatki;
  • dbać o standard życia, realizację potrzeb konsumpcyjnych;
  • podnosić kwalifikacje z zakresu wiedzy finansowej.

Wynagrodzenie miesięczne w pracy, jakie otrzymywał wirtualny uczestnik konkursu zależało od punktów umiejętności zdobywanych także w wyniku poprawnych odpowiedzi na pytania o rynku finansowym i kapitałowym, które pojawiały się w formie Quizu w trakcie gry.
Dziękujemy uczniom biorącym udział w tegorocznym konkursie, a zwłaszcza laureatom, za odwagę i chęć rozwijania przedsiębiorczości i umiejętności inwestowania. Serdecznie gratulujemy tak wspaniałych osiągnięć. Zapraszamy wszystkich na kolejną edycję Konkursu „Milion na Bank” w przyszłym roku szkolnym.

Edyta Kowalska