To-Polski Tarnów – powrót do przeszłości.

W piątek, 18 września odbył się wyjątkowy wernisaż zdjęć Pawła Topolskiego – naszego, tarnowskiego fotografa, który za pomocą swoich niezwykłych zdjęć, przeniósł nas do przeszłości miasta z początków lat 90, ubiegłego wieku.  

Jak podkreśla sam autor tych cennych “obrazów” Tarnowa – Po wstępnej selekcji wysłałem do dyrektora TCK 16 tysięcy zdjęć a końcowo na wystawie zobaczycie ich ponad tysiąc. Zdjęcia będą podzielone na kategorie, żeby się nie zgubić. Inauguracja wernisażu, który będzie wędrował ulicami miasta i przypominał mieszkańcom miasta, jak wyglądały znane wszystkim miejsca, ulice, czy my sami z początków 1992 roku – jest idealną formą historii dla młodzieży, kreującej dzisiejszą rzeczywistość i pokazaniem jak Tarnów zmienił się na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat. Upadek komunizmu i normalność stanowiła w końcu podstawę do budowania lepszego, demokratycznego kraju.

Fotorelacja Iga Sady: