Tarnowskie DPS-y dostaną dodatkowe pieniądze.

Ponad 700 tys. złotych wyniesie całkowita kwota pomocy dla obu prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa domów pomocy społecznej. Pieniądze te pochodzą z puli Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Placówki przygotowały wnioski, które wysoko oceniono w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie, stąd decyzja o dofinansowaniu ich działalności prowadzonej w okresie pandemii.

DPS przy ul. Czarna Droga otrzyma 232.650 zł, co pozwoli na zatrudnienie trzech dodatkowych pracowników na okres trzech miesięcy, sfinansowanie testów na koronawirusa dla personelu palcówki i wypłatę nagród dla tych z opiekunów, którzy mieli bezpośredni kontakt z podopiecznymi w czasie największego zagrożenia wirusem SARS COV2. DPS im. Św. Brata Alberta dostanie wsparcie w kwocie 503,757 zł, co również pozwoli na zatrudnienie dodatkowych opiekunów (4 etaty na okres 3 miesięcy), nagrody dla pracowników i testy.

W obu tarnowskich placówkach może przebywać łącznie 151 osób, wymagających, ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia czy stopień niepełnosprawności, stałej opieki lekarskiej, pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz fachowej pielęgnacji i rehabilitacji. Realizowany przez województwo Małopolskie i finansowany z funduszy unijnych projekt: „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” ma na celu ochronę zdrowia i życia podopiecznych małopolskich DPS-ów, najbardziej narażonych podczas epidemii, poprzez wsparcie placówek w organizacji odpowiedniej opieki nad osobami zamieszkującymi domy pomocy społecznej.

źródło/www.tarnow.pl