Tarnów wygrał kolejny proces o cenną kamienicę

Pomyślnym rozstrzygnięciem dla miasta zakończyła się sprawa sądowa dotycząca nieruchomości położonej w Tarnowie przy ul. Sowińskiego 11. Mowa o Willi Świteziance, secesyjnej kamienicy, w której przed I wojną światową mieszkał znany wynalazca Jan Szczepanik. Wartość działki, liczącej 461 m², wraz z budynkiem szacuje się na 1,12 mln złotych.

Postanowieniem zapadłym w tym tygodniu Sąd Okręgowy w Tarnowie stwierdził, że Skarb Państwa nabył tę nieruchomość w drodze zasiedzenia, uwzględniając tym samym apelacje Gminy Miasta Tarnowa i Skarbu Państwa od postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowie z 4 lipca 2018 roku. Należy nadmienić, że sprawa w pierwszej instancji była dla miasta przegrana albowiem Sąd Rejonowy w Tarnowie nie uwzględnił żądania Skarbu Państwa – prezydenta Tarnowa – i oddalił wniosek o zasiedzenie nieruchomości.

Jak wyjaśnia mecenas Grzegorz Szczerba, reprezentujący w sądzie Gminę Miasta Tarnowa, orzeczenie sądu II instancji ma dla Tarnowa dużą wagę, gdyż oddalona zostaje zarówno groźba konieczności wydania nieruchomości w ręce spadkobiercy byłego właściciela Chaima Schnepsa jak i groźba konieczności zaspokojenia jego roszczeń o zapłatę kwoty 3 mln złotych.

Orzeczenie zabezpiecza też interesy zamieszkujących kamienicę lokatorów komunalnych, a Miejskiemu Zarządowi Budynków, który jest zarządcą nieruchomości, umożliwia zaplanowanie niezbędnych remontów, dotąd wstrzymanych z uwagi na postępowania sądowe – wyjaśnia mecenas.

Przypomnijmy, że sprawa o zasiedzenie była pokłosiem wielu wcześniejszych spraw sądowych toczących się od 2003 roku, najpierw z wniosku Skarbu Państwa – prezydenta Tarnowa, a następnie z wniosku następców Chaima Schnepsa. W wyniku tych postępowań własność nieruchomości najpierw przyznana została Skarbowi Państwa, a następnie Skarb Państwa ją utracił na rzecz następcy Chaima Schnepsa. Obecne rozstrzygnięcie przywraca utracony przez Skarb Państwa tytuł prawny do tej nieruchomości. Sprawa o zasiedzenie, która zakończyła się w drugiej instancji prowadzona była we współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodajmy, że mimo iż orzeczenie formalnie jest prawomocne, to jednak w sprawie możliwe jest jeszcze złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.
Inf. Wydział Komunikacji Społecznej UMT