Rondo u zbiegu ulic Starodąbrowskiej i Słonecznej będzie remontowane.

Kolejne prace modernizacyjne szykują się w naszym mieście. Tym razem planowany jets remont ronda u zbiegu ulic Starodąbrowskiej i Słonecznej, który według projektu zakłada -poprawę bezpieczeństwa w ruchu oraz więcej zieleni, by je uatrakcyjnić. Zakres robót na czterowlotowym rondzie obejmie: przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, zostaną też wprowadzone ścieżki rowerowe.

Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Artur Michałek mówi – Nie będziemy jednak zmieniać geometrii ronda. Chcemy podnieść komfort korzystającym z niego kierowcom samochodów, rowerzystom i pieszym, zwłaszcza osobom z niepełnosprawnościami. Usuniemy bariery architektoniczne, by zapewnić warunki do sprawnego i bezpiecznego poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu. Poprawiona będzie również czytelność i rozpoznawalność rozwiązań zastosowanych na skrzyżowaniu.

Inwestycja obejmie w swoich pracach wyznaczenie enklaw zieleni, które pojawią na wyspie ronda jak i na pasach rozdzielających jezdnie. Z kolei w miejscach, gdzie powierzchnia jest utwierdzona betonem, a nie jest wykorzystywana powstaną rabaty i klomby z roślinnością. Zabiegi i roboty prowadzone też będą na pasach dzielących i chodnikach. Po dużej kosmetyce i pełnej modernizacji rondo stanie się nie tylko bezpieczną częścią ruchu drogowego ale jego unowocześnienia pozwolą stworzyć tam wygodne warunki jazdy oraz przyjazne dla oka miejsce.

źródło/www.tarnow.pl