Rekrutacja na filologię polską na PWSZ w Tarnowie.

Rozpoczęła się rekrutacja na studia na kierunku filologia polska na PWSZ w Tarnowie. 

Tarnowska polonistyka, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań współczesnego rynku pracy, proponuje kandydatom następujące specjalności:
a) na studiach licencjackich:
specjalność komunikowanie medialne – słowo, tekst i obraz;
specjalność menedżer i animator kultury;
specjalność nauczycielską;
specjalność twórcze pisarstwo;
b) na studiach magisterskich:
specjalność język obcy (angielski lub francuski lub niemiecki) w praktyce zawodowej;
specjalność komunikowanie wizerunkowe: promocja, reklama i public relations;
specjalność menedżer i animator kultury;
specjalność nauczycielską;
specjalność twórcze pisarstwo.
Wiedza, umiejętności i kompetencje polonisty, jakie uzyskuje w trakcie studiów na kierunku filologia polska, stanowią świetną podstawę kariery zawodowej w różnych nowoczesnych branżach i obszarach.
Absolwent polonistyki:
– jest specjalistą w zakresie języka ojczystego i potrafi posługiwać się nim w różnych sytuacjach komunikacyjnych,
– zna doskonale literaturę polską i potrafi odnaleźć w niej ponadczasowe wartości,
– potrafi przekonująco przemawiać,
– potrafi napisać różnorodne teksty, tworzyć slogany i hasła reklamowe.
Takie umiejętności wyróżniają polonistę i pozwalają na znalezienie swojego miejsca pracy w różnych sektorach komunikacji społecznej, marketingu, PublicRelations, mediach. Jeśli polonista w trakcie studiów uzyska uprawnienia do nauczania języka polskiego może także pracować jako nauczyciel w różnych typach szkół.