Rada Miasta już w pełnym składzie. Adam Sajdak złożył ślubowanie

Po odejściu z Rady Miasta Kazimierza Koprowskiego, który został prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jego fotel w Sali Lustrzanej pozostawał nieobsadzony. Dzisiaj ta sytuacja dobiegła końca, ponieważ ślubowanie złożył Adam Sajdak i to on uzupełnił skład Rady. Jego kadencja skończy się dokładnie w takim samym terminie, jak pozostałych miejskich rajców.

Adam Sajdak urodził się w 1948 roku. Obecnie jest już emerytem, ale zawodowo związany był z Zakładami Azotowymi i Tarnowskim Zarządem Dróg Miejskich. Pełnił funkcję radnego w poprzedniej kadencji. Podczas ostatnich wyborów samorządowych kandydował z 4 miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 1 (Mościce, Strusina, Chyszów). Otrzymał 455 głosów i nie uzyskał mandatu. Dopiero rezygnacja Kazimierza Koprowskiego spowodowała, że Adam Sajdak mógł powrócić do Sali Lustrzanej jako osoba z najwyższym wynikiem wyborczym na liście PiS w okręgu nr 1, która pierwotnie nie została wybrana.

Związki Kazimierza Koprowskiego z tarnowską Radą Miejską w ostatnim czasie były niezwykle burzliwe. Pod koniec 2017 roku zrezygnował on z mandatu, mimo że pełnił wówczas funkcję przewodniczącego Rady. Jak się później okazało, za jego decyzją stała chęć objęcia posady w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Z Warszawy do Tarnowa wrócił jako kandydat PiS na prezydenta Grodu Leliwitów, gdy z wyborczego wyścigu wycofał się Janusz Gładysz. Koprowski nie uzyskał aprobaty mieszkańców i przegrał w II turze samorządowej elekcji z Romanem Ciepielą, zdobywając jednak mandat w Radzie Miasta. Nie minęło wiele czasu, a niedoszły włodarz Tarnowa znowu oddał swój fotel, tym razem obejmując stanowisko prezesa WFOŚ w Krakowie.