Problem z segregacją odpadów i wzrost opłat za wywóz śmieci w Tarnowie

Pod koniec ubiegłego roku tarnowski magistrat przeprowadził kontrolę mającą na celu sprawdzenie, czy mieszkańcy miasta poddają swoje odpady segregacji. Skontrolowanych zostało ok. siedemdziesięciu bloków, których łączna liczba mieszkańców nie przekroczyła piętnastu tysięcy.

W przeglądzie wiat śmietnikowych i kontenerów do segregacji odpadów wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, a wsparcia udzielili im również funkcjonariusze Straży Miejskiej. W efekcie okazało się, że mieszkańcy miasta w dużej mierze nie segregują swoich śmieci. Biorąc pod uwagę, że opłata za odpady zmieszane jest wyższa niż w przypadku ich segregowania, magistrat może podwyższyć opłatę, jeśli mieszkańcy nie wywiązują się z obowiązku segregacji.

Wiemy, że są osoby, które starają się segregować odpady i przykładają się do tego, ale jest spora część osób, które oto nie dbają i tym samym psują efekty, do których dążymy jako mieszkańcy posesji wielolokalowych i jako miasto. Nie podnosiliśmy opłat, gdyż nie chcemy demotywować osób segregujących odpady. Jeżeli ktoś się stara, segreguje odpady, a mimo to nie ma niższych opłat, może uznać, że po prostu nie warto – mówi zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Miasta Stefan Piotrowski.

Do problemów z segregacją śmieci dochodzą również te natury technicznej – odbiór, selekcja, składanie i utylizacja. Rozwiązaniem byłaby budowa spalarni odpadów, która pozwoliłaby zaoszczędzić przede wszystkim na segregacji i ułatwiłaby utylizację, a wzrost kosztów transportu odpadów przestałby być problematyczny.

W Tarnowie narzuciliśmy wysoki standard w zakresie odbioru odpadów. Odbiór odpadów zmieszanych na terenie budownictwa jednorodzinnego odbywa się raz na tydzień, jednak w obrębie budownictwa wielorodzinnego odpady są odbierane najczęściej 3-4 razy w tygodniu, a zdarza się nierzadko, że tam, gdzie mieszkańców jest wielu, odbiór jest i 5 razy w tygodniu – podkreśla Stefan Piotrowski.

W Tarnowie opłata za odpady selektywnie zebrane wynosi 8,50 zł od osoby miesięcznie i 15 zł za odpady zmieszane. W niektórych polskich miastach te opłaty są nawet dwa razy wyższe. Rada miasta jeszcze w tym miesiącu będzie dyskutować na temat podniesienia opłaty za odpady.

Źródło cytatów: Wydział Komunikacji Miejskiej Tarnowa