Prezydent zapowiada nowelizację budżetu miasta

Podczas ostatniej sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej radni ustalili nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych – 11 zł miesięcznie od osoby za odbiór odpadów segregowanych i 25 zł za odbiór odpadów niesegregowanych. Dzięki tej podwyżce do kasy miasta wpłyną dodatkowe dochody, a ich szacowana wysokość wynosi ok. 5,3 mln zł. Jednakże podniesienie opłat nie uszczelni systemu gospodarki odpadami. Według prezydenta jedynym słusznym rozwiązaniem problemu jest nowelizacja budżetu.

Poproszę przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której przedstawimy radnym nasze propozycje przesunięć środków w niektórych obszarach. Poproszę także radnych o zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej, abyśmy mogli rozstrzygnąć przetarg i rozpocząć wymianę płyty Rynku – mówi prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.  

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi doprowadziły do sytuacji, w której nowelizacja budżetu jest jedynym wyjściem z niekorzystnej sytuacji miasta. Jeśli w budżecie nie zostaną uwzględnione wpływy związane z nową stawką za odbiór śmieci i nie dojdzie do pokrycia powstałego deficytu, to miasto nie będzie mieć ruchu w realizacji usług na wywóz, przetwarzanie oraz utylizację odpadów. Kwotą potrzebną do pełnego zbilansowania systemu są 4 mln zł. Prezydent podczas sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej przedstawi radnym swoją propozycję przesunięcia środków w budżecie miasta na rok 2019. Prezydent zadeklarował, że pojawienie się dochodów za odbiór odpadów komunalnych wpłynie na przywrócenie odbioru odpadów wielogabarytowych i zielonych. Zaniechanie takich działań było odpowiedzią miasta na brak zgody radnych na uzależnienie opłaty śmieciowej od zużycia wody.

Musimy przede wszystkim zadbać o stan sanitarny miasta. Wszystkim nam zależy, aby Tarnów był miastem czystym i zadbanym – wyjaśnia prezydent.

Nowelizacja budżetu przewiduje również zabezpieczenie dodatkowych środków na zasiłki celowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które trafią do osób wykazujących niskie dochody i nie będących w stanie samodzielnie uregulować opłat śmieciowych.

Kolejnym tematem nadzwyczajnej sesji będzie remont płyty tarnowskiego Rynku. Najniższa oferta na wykonanie modernizacji jest wyższa o 300 tys. zł od środków zabezpieczonych w budżecie i nie pozwala korzystnie rozstrzygnąć przetargów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020, zwiększająca środki na ten cel, pozwoli nam rozstrzygnąć przetarg i początkiem kwietnia rozpocząć niezbędne prace. W przeciwnym razie będziemy musieli ponowić procedury przetargowe – mówi prezydent.

Jeśli sytuacja się nie zmieni, to planowana modernizacja będzie musiała poczekać. Zmiany w harmonogramie mogą wyłączyć z użytkowania płytę nawet na dwa lata, co z pewnością wpłynie niekorzystnie na działalność skupionych wokół Rynku przedsiębiorców. Prezydent podkreśla, że pozytywna decyzja radnych pozwoli zakończyć prace w drugim kwartale 2020 roku.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej UMT