Prezydent podzielił pieniądze dla rad osiedli

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, wydał zarządzenie, określające kwoty, przeznaczone dla poszczególnych tarnowskich osiedli w 2020 roku. Zgodnie z nim, rady osiedli będą miały do dyspozycji ponad 4,2 miliona złotych.

Pieniądze, pochodzące z miejskiego budżetu, posłużą sfinansowaniu potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, wydarzeń kulturalnych, oświaty, zdrowia, ekologii, ładu estetycznego a także działań, podkreślających dbałość o uczucia patriotyczne i pamięć historyczną Tarnowa oraz regionu tarnowskiego. To łącznie ponad 4 2 miliona złotych.

Poszczególne kwoty znaleźć można w tabeli poniżej i w załączniku, zostaną również wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4 i Goldhammera 3 oraz na tablicach ogłoszeń rad osiedli. Propozycje zadań, wskazanych do realizacji, muszą być uzgodnione z mieszkańcami osiedli.

Podział środków wynika z zapisów Statutu Gminy Miasta Tarnowa. Zgodnie z nim prezydent określa kwoty dla poszczególnych osiedli proporcjonalnie do liczby mieszkańców osiedla, jego powierzchni oraz długości dróg gminnych i powiatowych, znajdujących się na terenie osiedla.

1

STARÓWKA

263 233,00 zł

2

STRUSINA

382 989,00 zł

3

PIASKÓWKA

372 143,00 zł

4

GRABÓWKA

286 941,00 zł

5

RZĘDZIN

216 261,00 zł

6

GUMNISKA-ZABŁOCIE

359 207,00 zł

7

KRAKOWSKA

166 782,00 zł

8

MOŚCICE

540 081,00 zł

9

CHYSZÓW

150 561,00 zł

10

KLIKOWA

265 254,00 zł

11

KRZYŻ

484 396,00 zł

12

JASNA

300 238,00 zł

13

WESTERPLATTE

144 644,00 zł

14

LEGIONÓW

62 802,00 zł

15

KOSZYCE

93 584,00 zł

16

ZIELONE

126 607,00 zł

Inf. Wydział Komunikacji Społecznej UMT