„Polak, Węgier, dwa bratanki…”

“…i do szabli, i do szklanki, oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi”. Czy znajdzie się jakikolwiek Polak, który nie zna tego przysłowia? Przysłowia, które w bardzo jasny i prosty sposób obrazuje wielowiekową przyjaźń Madziarów i Polaków. Piszę o tym nieprzypadkowo, ponieważ 15 marca, na Węgrzech obywały się uroczystości państwowe, upamiętniające rewolucję węgierską z 1848 roku. Nie muszę za pewne przypominać, że brał w niej udział jeden z najsłynniejszych Polaków i syn ziemi tarnowskiej – generał Józef Bem.

Również i tarnowianie włączyli się w świętowanie tej rocznicy, tak bardzo ważnej dla Węgrów. Właśnie dlatego wczoraj na terenie Domu Katechetycznego w Tarnowie o godzinie 18:00 odbyła się konferencja historyczna „Antemurale christianitatis” taktująca o Polsce i Węgrzech jako Przedmurzu Chrześcijaństwa. Za organizację tego wydarzenia odpowiedzialne było stowarzyszenie „Pobudka – Klucz Tarnów”. W programie tego eventu były dwa wykłady. Pierwszy dr Grzegorza Wnętrzaka z Uniwersytetu Warszawskiego pt.: „Polska i Węgry przedmurzem chrześcijańskiej Europy. Zarys czasów dawnych i najnowszych”. Drugim natomiast była rozprawa ks.dr Krzysztofa Ireka o tytule „Kardynał Mindszenty. Historia niezwykła”.

Pierwszy rozpoczął swój wykład dr Grzegorz Wnętrzak. Jego wsparta prezentacją mowa zrobiła na mnie duże wrażenie, ze względu na fakt posiadania przez doktora ogromniej wiedzy historycznej. Swoje wystąpienie rozpoczął od omówienie wieku VI i rozpoczęcia podbojów islamskich. Poprzez podbój Hiszpanii przez Arabów oraz Krucjaty przeszedł do Osmanów oraz ich zmagań w podporządkowaniu sobie Bałkan. Nie omieszkał wspomnieć o ogromniej roli Węgier i Polski w zatrzymaniu postępu Turków w głąb Europy. Następnie przeszedł do powstania węgierskiego w 1848 roku i udziale polskich dowódców i żołnierzy w tym zrywie. Nie zapomniał też o historii najnowszej. Podkreślił również solidarność Polaków i Węgrów np. w 1920 roku, kiedy Węgrzy wysłali Polsce ogromne transporty materiałów wojennych niezbędnych do prowadzenia wojny z bolszewikami, czy o 1939 roku, gdy Węgry odmówiły III Rzeszy udzielenia pomocy w ataku na Polskę.

Następnie swoją rozprawę rozpoczął ks. dr Krzysztof Irek, która dotyczyła ciekawej postaci kardynała Mindszentego. Kardynał ten już od 1919 roku ( w czasie komunistycznego przewrotu na Węgrzech i powstania Węgierskiej Republiki Rad) zaznał „dobroci” czerwonego ustroju. Do końca swego życia był twardym przeciwnikiem komunizmu i na każdym kroku próbował wszelkimi sposobami uczulić na niebezpieczeństwa tego ustroju, zarówno międzynarodową opinię publiczną, jak i przywódców państw zachodnich.

Tak oto zakończyło się to niebywale interesujące wydarzenie. Dla każdego pasjonata historii, była to gratka, która nie mogła być zignorowana. Również dlatego, że w przedsionku Domu Katechetycznego była możliwość zakupienia książek oraz czasopism historycznych.

https://www.facebook.com/Pobudka.Tarnow/

Jakub Sobczyk