Plaża nad Wątokiem coraz bliżej. Ma powstać do końca roku

Pomysł budowy nad Wątokiem plaży miejskiej, który w 2017 roku został przez mieszkańców Tarnowa wybrany do realizacji w budżecie obywatelskim ma w końcu doczekać się realizacji. Magistrat właśnie rozpisał przetarg na wykonanie tej inwestycji. Oferty można składać do 25 lipca godz. 11.30, natomiast planowany termin ukończenia robót to 16 grudnia.

Opóźnienia były spowodowane koniecznością dokonania uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie”. Projekt przygotowała firma “Architraw” z Alwerni. Zakres robót do wykonania zamówienia obejmuje między innymi:
1) utwardzenie terenu, w tym:
a) ciągi komunikacyjne – promenada,
b) ścieżka drewniana z desek modrzewiowych,
c) schody terenowe wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych,
d) place,
e) utwardzenie pod ławkami, przygotowanie terenu pod 2 szt. toalet typu TOI-TOI (przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu toalet przenośnych typu TOI-TOI.),
f) plaża, piaskownica,
g) podest przy piaskownicy,
2) kurtynę wodną oraz budowę instalacji wodnej zasilającej kurtynę wodną wraz z przyłączem wodociągowym do studni wodomierzowej,
3) budowę małej architektury, w tym:
a) stanowisko z parawanami do przebierania,
b) stanowisko do leżakowania,
c) schody terenowe o konstrukcji stalowej ażurowej wraz z balustradami,
d) ławki gabionowe z siedziskiem drewnianym,
e) ławki parkowe z oparciem,
f) leżaki zlokalizowane na stanowisku do leżakowania i plaży,
g) kosze na śmieci,
h) stojaki rowerowe,
i) parasole,
4) nasadzenie drzew i krzewów,
5) przygotowanie podłoża i wysianie trawy,
6) inwentaryzację powykonawczą wykonanych prac.

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę:
a) minimum 5 lat rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (roboty budowlane);
b) minimum 2 lata gwarancji jakości na ułożoną nawierzchnię z kostki brukowej betonowej;
c) minimum 2 lata gwarancji jakości na wykonaną ścieżkę drewnianą,
z zastrzeżeniem w rozdz. XIII SIWZ (rozszerzenie rękojmi oraz gwarancja stanowią kryteria oceny ofert);
d) 2 lat gwarancji jakości na pozostałe zastosowane materiały i urządzenia.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w kwocie 25 tysięcy złotych. Zwycięzca zostanie wybrany według czterech kryteriów w określonych proporcjach: Cena ofertowa brutto – 60%, Rozszerzenie rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia (roboty budowlane)– 20%, Gwarancja jakości na ułożoną nawierzchnię z kostki brukowej betonowej – 10%, Gwarancja jakości na wykonaną ścieżkę drewnianą – 10%.

Fot. wikipedia.org

Adrian Teliszewski