Od października wyższe opłaty za parkowanie. Zniżki dla posiadaczy biletów okresowych MPK

Radni na dzisiejszej sesji zdecydowali o podwyższeniu stawek za parkowanie pojazdów w płatnej strefie. Ta z kolei zyskała dodatkową powierzchnię, obejmującą obszar zamknięty ulicami: Klikowską, Słowackiego, Nowy Świat i aleją Solidarności. Według magistratu, są to działania zmierzające do wymuszenia większej rotacji samochodów na miejscach parkingowych. Nie bez znaczenia jest również kwota 500 tysięcy złotych, która każdego roku ma trafiać do miejskiego budżetu w wyniku wprowadzonych zmian.

Podstawowa kwota wynikająca z uchwały wynosi 3,30 zł za pierwszą godzinę parkowania, 3,90 zł za drugą, 4,60 zł za trzecią oraz 3,30 zł za czwartą i każdą kolejną. Nie oznacza to jednak, że tarnowianie zapłacą aż tyle. Dla posiadaczy Karty Miejskiej Premium przewidziany jest solidny rabat. Tacy użytkownicy miejskich dróg uiszczą opłatę w wysokości 2,60 zł za pierwszą godzinę, 3,10 zł za drugą, 3,70 zł za trzecią oraz 2,60 zł za czwartą i każdą kolejną.

Na identyczne potraktowanie mogą liczyć osoby zamieszkałe poza Tarnowem, lecz posiadające Kartę Miejską Standard. Warunkiem jest jednak wykupienie biletu okresowego MPK. W ten sposób włodarze Grodu Leliwitów chcą promować korzystanie z komunikacji zbiorowej. Na przesiadce do autobusów mogą skorzystać również mieszkańcy naszego miasta. Jeśli na swojej Karcie Premium będą mieli ważny okresowy bilet MPK, uzyskają jeszcze dodatkową ulgę wynoszącą od 30 do 50 groszy za godzinę parkowania (w zależności od tego jak długo ich pojazd zajmuje miejsce parkingowe).

Radni zdecydowali, że opłaty obowiązują w niezmienionym przedziale czasowym, czyli w dni powszednie od 9.00 do 16.00. Prezydent chciał, aby ten okres wydłużyć do godz. 17.00. Dyskusja dotyczyła także różnych rodzajów abonamentów na parkowanie. Utrzymany został abonament „L” związany ze świadczeniem działalności leczniczej. O 20 złotych rocznie podrożały za to najtańsze karnety: „M”, „E” oraz „I”. Niewielką korzyść odniosą osoby posiadające dwa pojazdy. W ramach abonamentu „M” będzie można zgłosić je oba, ale miejsce parkingowe będzie mógł zajmować wyłącznie jeden z nich. Użytkownicy zyskają, zatem tylko większą elastyczność, jeśli przykładowo korzystają z samochodu prywatnego i służbowego.

Ostatecznie uchwałę, wraz z przegłosowanymi wcześniej poprawkami poparło 12 radnych, 7 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu (Roman Korczak, Anna Krakowska), natomiast 4 nie wzięło udziału w głosowaniu (Krzysztof Janas, Adam Sajdak, Dawid Solak, Grzegorz Światłowski). Za zmianami opowiedziały się kluby Koalicji Obywatelskiej oraz Naszego Miasta Tarnów. Przeciwne zdanie reprezentowało Prawo i Sprawiedliwość.

Fot. pixabay.com

Adrian Teliszewski