Plac Kazimierza zostanie wyłączony z ruchu samochodowego

Po zakończeniu remontu placu Kazimierza znikną z niego samochody. Parking zostanie zastąpiony stacją Tarnowskiego Roweru Miejskiego, ławeczkami, przestrzenią zieloną oraz kawiarnianymi ogródkami.

Pragniemy zachęcić mieszkańców i osoby odwiedzające Tarnów do zatrzymania się i zwrócenia uwagi na tę piękną, zabytkową część miasta – podkreśla Artur Michałek, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

Jedynym odstępstwem od zamknięcia ruchu samochodowego będzie wyznaczenie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie wjazdu samochodom dostawczym zaopatrującym tamtejsze sklepy i kawiarnie. W centrum placu stanie stacja Tarnowskiego Roweru Miejskiego, a wschodnia i południowa strona pomnika Adama Mickiewicza zamieni się w miejsce dla kawiarnianych ogródków.

Plac Kazimierza zostanie ożywiony poprzez wyposażenie przestrzeni w ławeczki i pojedyncze siedziska wokół podstawy pomnika Adama Mickiewicza, pojawią się tam również donice z kwiatami. Na chodniku po wschodniej stronie staną gazony z drzewkami, zaś po stronie zachodniej i południowej donice z niską roślinnością i kulistymi krzewami. Właśnie owe donice wyznaczą tor przejazdowy dla ruchu pojazdów dostawczych.

Do tej pory na placu Kazimierza została wykonana nowa nawierzchnia oraz chodniki. Rewitalizacja objęła również otoczenie pomnika Adama Mickiewicza.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej UMT