Ognisko Baletowe, działające przy Centrum Sztuki Mościce, z nagrodą „Polonia Minor”!

19 czerwca 2022 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie odbył się koncert Ogniska Baletowego, podsumowujący rok artystyczny 2021/2022.

Świętujące 30-lecie swojego istnienia i pracy scenicznej Ognisko zostało wyróżnione nagrodą „Polonia Minor”, która została przekazana na ręce prowadzących zespół – Edyty Korus i Adama Kawy.

Nagroda przyznana „w podziękowaniu za twórczą opiekę nad wieloma pokoleniami tanecznych talentów oraz rozwijanie zainteresowań tańcem baletowym u dzieci i młodzieży.”

W imieniu Samorządu Województwa Małopolska Nagrodę wręczyły Iwona Gibas – członek Zarządu Województwa Małopolskiego i Monika Gubała – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

„Serdecznie gratuluję i dziękuję prowadzącym Ognisko Baletowe w Tarnowie za umożliwianie rozwoju młodym talentom tanecznym z całego regionu, inspirowanie kolejnych osiągnięć oraz kreowanie atmosfery miłości do kultury, muzyki i tańca.” – powiedziała Iwona Gibas.

Nagrodę „Polonia Minor”, Marszałek Województwa Małopolskiego wraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznaje za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski. Przyznawana jest od 2011 roku.

Maciej Aleksander, Zastępca Dyrektora Centrum Sztuki Mościce