Nowy/a prezes tarnowskiego MPK.

W poniedziałek, 22 lutego Rada Nadzorcza MPK powołała na to stanowisko prezesa zarządu, Annę Reising, dotychczasową dyrektor finansową i główną księgową miejskiej spółki, które obejmie z dniem 27 luty.

Nowa prezes została wybrana na trzyletnią kadencję i związana była z tarnowskim MPK na stanowisku dyrektorskim  od 2017 roku. Pani Anna Reising pochodzi z Tarnobrzegu. Ukończyła Liceum Ekonomiczne w Sandomierzu i studia magisterskie na Uniwersytecie Mari Skłodowskiej – Curie na wydziale ekonomicznym. Wcześniej nim objęła w wyniku konkursu stanowisko dyrektora ekonomicznego spółki a także nadzór nad biurem księgowym MPK, pracowała w Zakładzie Remontowym Urządzeń Gazowniczych, w którym kierowała działem finansowo księgowym, a następnie awansowała na członkinię zarządu i pełniła funkcję dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych firmy. W swoim dorobku zawodowym posiada także urzędowanie na stanowisku szefowej działu ekonomicznego i księgowego w spółce PGNIG Technologie S.A. 

źródło/www.tarnow.pl