Nasz „Nowy” Rynek.

www.tarnow.pl

Wraz z nadejściem jesieni a dokładnie rozpoczęciem się października, firma remontowa odnowi nawierzchnię głównej części tarnowskiego rynku grubymi, granitowymi płytami. Po wyłożeniu centralnego placu wykonawca zajmie się nałożeniem nowej nawierzchni w dalszej części rynku, a więc w miejscu dla pieszych i jezdni. Taka inwestycja wyniesie około 5,4 mln złotych – większa część kosztów jest pokrywana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego a środki przekazane w ramach projektu „Nowe przestrzenie zdarzeń w Tarnowie”. Dzięki dofinansowaniu i projektowi trwa modernizacja na ulicy Krótkiej wraz izolacją fundamentów TCK-u oraz odnowiono już ulice: Katedralną, Plac Kazimierza, Kapitulną.