Minister edukacji o powrocie dzieci do szkół i placówek oświatowych.

Dnia 12.08 odbyła się konferencja prasowa, podczas której podjęto temat zasad bezpieczeństwa przed powrotem dzieci do szkół i placówek oświatowych. Uczestnikami konferencji byli: minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski oraz zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Izabela Kucharska.

Od września w większej części kraju, ze względu na stabilnie panujące warunki związane z koronawirusem, zostaną przywrócone standardowe zajęcia tzn. bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem. Dodatkowe procedury i zaostrzenia mogą występować w tylko w województwach „żółtych” i „czerwonych”.

Jeśli w placówce pojawi się zakażenie koronawirusem, zostanie wprowadzony model nauczania B (mieszany) lub model C (zajęcia szkolne w pełni będą odbywały się zdalnie). Jednak zarówno w przypadku modelu mieszanego, jak i zdalnego, dyrektor szkoły taką decyzję może podjąć dopiero po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz inspektora sanitarnego. – poinformował minister.

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił też 10 “złotych rad” dla uczniów, które mają im pomóc w bezpiecznym powrocie do szkoły:

  1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
  2. Często myj ręce.
  3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
  4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
  5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
  6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
  7. Spożywaj wyłącznie swoje jedzenie i picie.
  8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
  9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.