Miasto otrzymało dofinansowanie unijne na budowę przepompowni

Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 przyznała Tarnowowi dofinansowanie w wysokości ponad 6,6 miliona złotych na budowę przepompowni. Inwestycja powstanie przy ulicy św. Katarzyny, w starym korycie Wątoku, zaś jej całkowity koszt wyniesie ok. 9,5 miliona złotych.

Przy każdych większych opadach na Osiedlu Kolejowym były poważne problemy. Podczas powodzi w latach 2009 i 2010 dochodziło nawet do wylewów, na skutek których część mieszkańców była poszkodowana. Mamy decyzję, czekamy na dokumenty, które gdy tylko podpiszemy będziemy mogli ogłosić przetargi – mówił na zakończenie VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela.

Powstanie przepompowni w tej części miasta znacznie ograniczy ryzyko powodzi i zapewni mieszkańcom większe bezpieczeństwo w czasie intensywnych opadów deszczu. Projekt „Gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni potoku Stary Wątok w Tarnowie” przewiduje również przywrócenie naturalnego stanu koryta Starego Wątoku na długości 589 metrów.

Prace budowlano-montażowe będą prowadzone na całym przekroju koryta. Zostaną również usunięte wszystkie prowizoryczne umocnienia skarp. Ponadto w korycie Starego Wątoku powstanie podziemna przepompownia nadmiaru wód opadowych występujących w czasie nawałnic, a także zbiornik dopływowy przed pompownią wód na korycie potoku, wlot wód opadowych o  konstrukcji żelbetonowej, orurowanie, plac manewrowo-postojowy dla pojazdów obsługujących pompownię zjazd z drogi publicznej wraz z drogą wewnętrzną, przyłącza infrastruktury niezbędnej do obsługi pompowni oraz ogrodzenie wokół obiektu pompowni. W czasie realizacji projektu będzie funkcjonował tymczasowy kanał obiegowy o długości ok. 80 metrów.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej UMT