Krakowska firma Your Inwestment wykona projekt przebudowy części ul. Kochanowskiego.

Odcinek ulicy Kochanowskiego, który ma ogromne znaczenie komunikacyjne dla naszego miasta, będzie poddany modernizacji – jest to część drogi biegnącej wzdłuż budynku nr 30. Nowy projekt już szykuje Krakowska firma Your Inwestment. Ta część ulicy, która zostanie poddana remontowi, zlokalizowana jest w sąsiedztwie węzła przesiadkowego oraz linii kolejowej i co ważne prowadzi do wielu firm a także instytucji na terenie Tarnowa. 

Jak się okazuje prace przebudowy nie są łatwe i wymagają sporządzenia opinii geotechnicznej czy wykonania badań geologicznych. Bez tego będzie trudno przygotować właściwą dokumentację warunków gruntowo-wodnych, potrzebnych do stworzenia kanału technologicznego a także przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury podziemnej zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestorów sieci. Ulica uzyska bezpieczną drogę i chodnik wygodny dla poruszanie się pieszych, oraz miejsca parkingowe. Według założeń formalnych będzie to droga gminna klasy D, a więc prędkość poruszanie się na niej wynosić będzie 30 km/h. W ramach umowy pomiędzy tarnowskim Zarządem Dróg i Komunikacji a firmą z Krakowa, wykonawca będzie musiał opatrzyć nowy odcinek projektem nowoczesnego oświetlenia i dokonać inwentaryzacji zieleni, sąsiadującej w tym miejscu.

Dyrektor ZDiK, Artur Michałek podkreśla, że modernizacja drogi biegnącej od ulicy Kochanowskiego, wzdłuż dawnego biurowca, (był główną siedzibą Zakładów Mechanicznych), w którym obecnie znajduje się wiele instytucji publicznych jak, przychodnia czy apteka, ma duże znaczenie, ponieważ w przyszłości do obiektu wprowadzą się przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej. Warto też wspomnieć, że odcinek ten to również droga dojazdowa do zakładów ulokowanych w SAG „Mechaniczne” , siedziby Tarnowskiego Klastera Przemysłowego, budynków Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości, oraz obiektów po Wyższej Szkole Biznesu. Prace remontowe zakładają dodatkowo dostosowanie do zmian na ulicy Kochanowskiego – zjazdów, uzyskanie zgód i opinii od PKP, CPK oraz sporządzenie projektu podziału nieruchomości.

źródło/www.tarnow.pl