Komunikacja miejska najprawdopodobniej obejmie zasięgiem ościenne gminy

Tarnowski Zarząd Dróg i Komunikacji przedstawił ościennym gminom koncepcję świadczenia usług przewozowych. Aktualnie autobusy miejskiej obsługują trzy gminy – Pleśną, Lisią Górę i gminę Tarnów. Według prezydenta Tarnowa, Romana Ciepieli, ich wykorzystanie powinno być zdecydowanie bardziej intensywne.

Sądzę, że potencjał Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego może być jeszcze bardziej intensywnie wykorzystany – mówi Roman Ciepiela.

W czasie wtorkowego spotkania z wójtami i burmistrzami gmin aglomeracji, które odbyło się w Urzędzie Miasta Tarnowa, prezydent zaproponował, żeby miasto koordynowało informacje dla pasażerów, obejmujące także rozkłady jazdy prywatnych przewoźników przy równoczesnym zrównaniu taryfy przewozów bez względu na strefę.

Przygotowujemy się również do zmiany taryfy cenowej. Uprzywilejowane będą bilety okresowe, których ceny najprawdopodobniej zostaną obniżone, żeby zachęcić pasażerów do korzystania z nich – dodaje prezydent.

Kwestią sporną wydaje się cena usług świadczonych gminom przez tarnowskie MPK. Podczas spotkania wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł, mocno interesował się możliwością obniżenia stawki, która obecnie wynosi 7,60 złotego za wozokilometr, tak aby koszty eksploatacyjne i inwestycyjne znajdowały się po stronie właściciela spółki, czyli miasta. Roman Ciepiela odniósł się do słów wójta i powiedział, że za proponowane inwestycje koszty poniesie miasto.

Ostateczna decyzja pozostaje w rękach rad gmin, które muszą wydać zgodę na współpracę pomiędzy Tarnowem a ościennymi gminami.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej UMT