Kolejne fundusze na rozbudowę ul. Braci Saków.

28 maja w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg rozbudowy ul. Braci Saków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Okrężnej i Braci Saków. Podpisali go wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.

Wartość dofinansowania inwestycji wzrosła o ponad 3 miliony 313 tysięcy złotych, osiągając 9 milionów 484 tysięcy 380 złotych, co stanowi 50 procent kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość rozbudowy ul. Braci Saków wynosi 23 miliony 863 tysiące 686 złotych 15 groszy.

Jak powiedział wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar – Cieszę się, że możemy dzisiaj przekazać dobre informacje, ponieważ udało nam się wygospodarować środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pozwolą zwiększyć dotację jaką otrzymał Tarnów. Kolejne trzy miliony złotych pozwolą panu prezydentowi i miastu Tarnów jeszcze lepiej i dynamiczniej realizować inwestycje drogowe. Znając determinację pana prezydenta jestem przekonany, że te środki będą wydane szybko, sprawnie oraz celowo i już niebawem przekują się na lepsze warunki życia mieszkańców Tarnowa oraz gości, którzy do Tarnowa przybywają.

Z kolei prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny mówił – Inwestycja istotnie jest bardzo ważna, kluczowa z punktu widzenia otwarcia nowych terenów mieszkaniowych. Bardzo dziękujemy za to, że udział pana wojewody i rządu w tej inwestycji mógł zostać zwiększony. Ta kwota ponad 3 milionów złotych to dodatkowy oddech dla trudnego budżetu miasta. Wierzę jednak, że jest to pierwsza, ale nie ostatnia, a jedna z wielu takich umów, które będziemy tu podpisywać. Znając miłość i przywiązanie pana wojewody do Ziemi Tarnowskiej jestem o tym przekonany.

Głównym celem inwestycji jest skomunikowanie terenu oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego, czyli rozbudowa ul. Braci Saków wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Okrężna – Braci Saków oraz powstaniem oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury. 

Aktualnie trwają prace związane z wykonywaniem poboczy i humusowaniem z obsianiem trawą, finalizowane są prace brukarskie oraz związane z montażem opraw oświetleniowych i wykonywaniem kanału technologicznego. Pozostało wprowadzenie stałej organizacji ruchu, czyli wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz zakończenie prac porządkowych.

www.tarnow.pl