Jeszcze więcej studentów PWSZ w Tarnowie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zanotowała, w porównaniu z rokiem ubiegłym, kilkuprocentowy wzrost liczby studentów przyjętych na studia podczas rekrutacji podstawowej. W najchętniej wybieranej uczelni zawodowej w Polsce podsumowano zapisy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w pierwszym z tegorocznych naborów. Pierwszym, gdyż zgodnie z tradycją, Uczelnia przeprowadzi także rekrutację uzupełniającą. Absolwenci szkół średnich będą mogli starać się o przyjęcia na studia od 21 września do 2 października.

 

fot. M.Cygan 

W tym roku, w ramach pierwszej rekrutacji, o przyjęcie na studia w PWSZ w Tarnowie ubiegało się łącznie 1634 osób, a w roku ubiegłym do postępowania rekrutacyjnego dopuszczono 1556 osób. Bardzo podobny wzrost zainteresowania zanotowano także w najbardziej istotnej rubryce – „zapisanych na studia”. Takich osób w tym roku jest 1159, przy 1083 w roku 2019. – Wzrost liczby chętnych do studiowania w PWSZ  w Tarnowie oczywiście bardzo nas cieszy, bo w związku z pandemią oraz wciąż niekorzystnymi danymi demograficznymi obawialiśmy się tej rekrutacji. Jak widać z powyższych liczb niepotrzebnie. Utrzymywana już od pięciu lat pozycja najchętniej wybieranej PWSZ w Polsce nie wzięła się znikąd i ma szanse zostać podtrzymana – mówi dr Małgorzata Martowicz, Prorektor ds Studenckich i dydaktyki, Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Jeśli chodzi o najchętniej wybierane kierunki, to czoło zestawienia otwiera Pielęgniarstwo, na którym studiować będzie ponad 220 osób, tuż za nim jest Administracja, którą wybrało ponad 200 osób, a dalej: Ekonomia (niemal 140), Filologia angielska (90), Informatyka (84).

Warto podkreślić także rekordowy nabór na Wydziale Sztuki, który istnieje od zaledwie 8 lat. O przyjęcie na Grafikę i Wzornictwo ubiegało się w tym roku ponad sto osób, a ostateczna liczba  zapisanych to 66.

– Rosnące zainteresowanie studiami w Tarnowie jest związane z systematycznie rozwijaną ofertą dydaktyczną naszej Uczelni. Proszę zwrócić uwagę na to, że 22 lata temu studenci mogli wybierać spośród zaledwie ośmiu kierunków studiów pierwszego stopnia, a obecnie kierunków jest 20, z czego na ośmiu można zdobyć tytuł magistra – przekonuje Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni. – Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i mam wielką nadzieję, że już niebawem będziemy mogli przekazać bardzo dobre wiadomości odnośnie kolejnych studiów magisterskich w naszej ofercie – dodaje prof. Kołpa.

Co istotne dla przyszłych, ale i obecnych studentów, tarnowska Uczelnia zapewnia niezwykle atrakcyjny system stypendialny, a środki przeznaczone na ten cel znacząco wzrosły. Kwota stypendium socjalnego może wynieść w tym roku nawet ponad tysiąc złotych miesięcznie, a podobna może być wysokość stypendium rektorskiego. – Świadczenia te można oczywiście sumować, a to oznacza, że spełniający warunki studenci, mogą liczyć na niemal 2,5 tysiąca złotych miesięcznego wsparcia – wyjaśnia mgr Edyta Biel, Kierownik Działu Pomocy Materialnej.

Bardzo dobrą wiadomością dla studentów I roku jest zapis mówiący o tym, że oni również mogą ubiegać się o stypendium rektorskie, jeśli oczywiście spełnią określone w przepisach warunki. Pod uwagę brane są m.in. ich olimpijskie sukcesy z czasu nauki w szkole średniej.

Dodajmy na koniec, że II tura rekrutacji rozpocznie się 21 września i potrwa do 2 października, a odbywać się będzie według takich samych zasad, jak rekrutacja podstawowa. Wszelkie informacje znaleźć można na stronie kandydat.pwsztar.edu.pl. 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Promocji PWSZ w Tarnowie
Rzecznik Prasowy PWSZ,
Piotr Kopa