Dalszy remont Starówki.

 

Już na wiosnę tego roku ZDiK w Tarnowie będzie prowadził prace remontowe wraz z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych kolejnej części tarnowskiej starówki, a dokładnie ulicy Zakątnej i Pasażu Tertila. Jakie roboty zostaną podjęte?

Przede wszystkim modernizacja będzie polegać na wymianie nawierzchni – w miejscu granitowych płyt pojawi się asfalt i beton, utrzymując ją na jednym poziomie. Wykorzystanie „płaskiego” krawężnika utrzyma i nawiąże do podziału na chodniki i jezdnię, by zachować historyczne uwarunkowania geometrii dróg. W planach jest także zrobienie zabytkowego skwerku, który będzie przylegał do ul. Zakątnej w stronę Małych Schodów. Podobne prace podejmie tarnowski Zarząd Dróg i Komunikacji względem nawierzchni Pasażu Tertila. Tu z kolai zostaną wykorzystane płyty, które stanowiły nawierzchnię Rynku przed remontem. Płyty odbyły odpowiednią renowacje – zostały odświeżone metodą płomieniowania i uzyskały powierzchnię antypoślizgową.

W tym roku budżet miasta przeznaczy także środki na roboty ulic: Batorego i Franciszkańskiej. Natomiast końcem 2021 roku planowane jest rozpoczęcie remontu ul. Wekslarskiej.

źródło/www.tarnow.pl