Cztery samorządy i Grupa Azoty porozumiały się w sprawie budowy łącznika autostradowego

Współpraca jest opłacalna. Takie wnioski można wysnuć po spotkaniu wszystkich zainteresowanych stron w sprawie łącznika autostradowego z Mościcami. Większość prac ma zostać sfinansowana z budżetu województwa małopolskiego, jednak jest szansa że do inwestycji dołożą się również władze centralne

W spotkaniu ze strony Samorządu Województwa Małopolskiego uczestniczyli wicemarszałek Łukasz Smółka, Członek Zarządu Anna Pieczarka i dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Marta Maj, Samorząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowali starosta Roman Łucarz, wicestarosta Jacek Hudyma i Etatowy Członek Zarządu Tomasz Stelmach, miasto Tarnów Prezydent Roman Ciepiela, gminę Wierzchosławice Wójt Andrzej Mróz, a Grupę Azoty Wiceprezes Witold Szczypiński.

Podtrzymano wolę doprowadzenia do jak najszybszego powstania łącznika z węzłem autostradowym w Wierzchosławicach. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Zadanie podzielone zostanie na trzy etapy – budowę drogi z Tarnowa do Kępy Bogumiłowickiej, przez teren gminy Wierzchosławice i przeprawy mostowej nad Dunajcem. Prace wykonywane będą jednocześnie, ale dla każdego z trzech odcinków poszukiwane będą różne źródła finansowania. Samorząd wojewódzki liczy zwłaszcza na pozyskanie dotacji do budowy mostu z rządowego programu „Mosty dla Regionów”.

Zdecydowano, że w marcu zostanie podpisane porozumienie między czterema samorządami oraz Grupą Azoty, która zapewni wsparcie analityczne odnośnie realizacji tej ważnej inwestycji drogowej dla regionu tarnowskiego. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela zadeklarował, że samorząd miejski już teraz w planach finansowych ma zapisane 6 mln zł na wsparcie tego przedsięwzięcia, a kwota ta może zostać zwiększona jeśli okaże się, że prace na terenie Tarnowa będą więcej kosztowały niż obecnie jest to przewidywane. Powiat Tarnowski jest gotów dołożyć milion złotych, a gmina Wierzchosławice 100 tys. zł. Przypomnijmy, że Województwo Małopolskie ma na ten cel 130 mln zł. Budowa łącznika potrwa trzy lata. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2023 roku.

Inf. Starostwo Powiatowe w Tarnowie