CUS w Tarnowie wspiera rodziny borykające się z problemem niepłodności.

Centrum Usług Społecznych wspiera tarnowskie rodziny, które od lat leczą się na niepłodności. W tym roku, dzięki miejskiemu  programowi in vitro z pomocy skorzystają 42 pary.

Celem programu jest obniżenie wskaźnika bezdzietności wśród mieszkańców Tarnowa i zapewnienie dostępu do leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, obowiązującymi przepisami prawa oraz określonymi standardami postępowania i procedurami medycznymi. Planowany budżet programu na lata 2022-2026 to 900 tysięcy złotych i ma on umożliwić dofinansowanie dla 180 par. W trakcie realizacji programu prognozuje się urodzenie minimum 54 dzieci.

Wyłoniono sześciu realizatorów programu i dla każdego z nich przewidziano 7 procedur, co łącznie daje na rok 2023 pomoc 42 parom.

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy Tarnowa, spełniający następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat (nieukończony 42 rok życia), a mężczyzny 20-50 lat;
  • w chwili aplikowania do programu oboje mieszkają na terenie Tarnowa przynajmniej rok;
  • w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu została u nich stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego.

Maksymalna wysokość dofinansowania do jednego zabiegu wynosi 5 tysięcy. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronach internetowych realizatorów programu:

  1. Artvimed-Chrobry Sp. z o.o., sp. k. – ul. Czyżówka 14, 30-526 Kraków, tel. 12 661 30 30, adres strony internetowej: https://artvimed.pl/dofinansowanie-in-vitro-dla-mieszkancow-tarnowa/
  2. Krakovi Sp z o.o., sp. k.- ul. Racławicka 4a/6, 30-075 Kraków, tel. 12 442 01 68, adres strony internetowej: https://krakovi.med.pl/program-wsparcia-leczenia-nieplodnosci-tarnow/
  3. Centrum zdrowia Kielce Sp. z o.o.- ul. Podzamcze 45, 26-060 Chęciny, tel. 41 36 95 555, adres strony internetowej: https://gameta.pl/dofinansowanie-in-vitro/tarnow/
  4. Jarosław Janeczko Parens Centrum Leczenia Niepłodności- al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, tel. 12 665 37 77, adres strony internetowej: https://parens.pl/aktualnosc/tarnow/
  5. PARENS sp. z o.o. – ul. Podwisłocze 21, 35-309 Rzeszów, tel. 509 108 109, adres strony internetowej: http://www.parens.rzeszow.pl/aktualnosci/program_polityki_zdrowotnej_leczenia_nieplodnosci_metoda_zaplodnienia_pozaustrojowego_dla_mieszkancow_gminy_miasta_tarnowa.html
  6. Centrum medyczne Macierzyństwo Sp. z o.o., sp. k.- ul. Białoprądnicka 7a, 31-221 Kraków, tel. 600 407 907, adres strony internetowej:

https://tfp-fertility.com/pl-pl/tfp-fertility-macierzynstwo/landing-pages/campaign-in-vitro-dofinansowanie-tarnow?search=in%20vitro%20tarn%C3%B3w