ZSEO: Wybierz mądrze – wybierz technikum!

Absolwenci szkół podstawowych staną niedługo przed pierwszym poważnym życiowym wyzwaniem – dokonaniem wyboru dalszej drogi kształcenia. Z tym samym problemem zmagać będą się również ich rodzice. Podstawowe pytanie, jakie zadane zostanie w wielu polskich domach, będzie brzmieć: liceum ogólnokształcące, szkoła branżowa czy technikum? Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie odpowiada, dlaczego warto złożyć papiery właśnie do nich!

Napiszemy to bez ogródek: licea ogólnokształcące są szkołami potrzebnymi i przygotowującymi do dalszej edukacji, jeśli chcesz zostać np. prawnikiem lub lekarzem, ale czy są dzisiaj najlepszym wyborem? Musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy: nastały specyficzne czasy, w których umiejętność przebranżowienia się jest jedną z kompetencji kluczowych w życiu każdego człowieka. Dlatego warto wejść na rynek pracy możliwie jak najwcześniej, nie zamykając sobie jednocześnie drogi rozwoju na przyszłość. Aby być atrakcyjnym „kąskiem” dla potencjalnego pracodawcy, trzeba posiadać dzisiaj fach w ręku, ale najlepiej w kilku zawodach lub kwalifikacjach, i nie czekać z tym do trzydziestego roku życia. Wybór technikum jest zatem najlepszym możliwym wyborem.

Owszem, stawiając na edukację w technikum, młody człowiek musi liczyć się z tym, że czas jego pobytu w szkole średniej wydłuży się o rok (po ostatniej reformie okres nauki w liceum ogólnokształcącym to cztery lata, w technikum – pięć), ale w zamian już w wieku dwudziestu lat, jako absolwent, będzie mógł on pochwalić się tytułem technika konkretnego zawodu, nie wspominając już o przygotowaniu do jego wykonywania.

Proces zdobywania wykształcenia na kierunkach zawodowych nie należy oczywiście do najprostszych, jednak konkretne przykłady udowadniają, że połączenie pasji oraz zainteresowania daną dziedziną prowadzić mogą do sporych osiągnięć i to jeszcze przed zdaniem egzaminów końcowych. O pomoc w udokumentowaniu tego procesu zwróciliśmy się do jednej z tarnowskich placówek – Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych.

Jak się okazuje, tylko w tym roku szkolnym młodzież uczęszczająca na co dzień do ZSEO zaznaczała swoją obecność w konkursach ogólnopolskich i regionalnych. Jesienią ubiegłego roku Dawid Lisak, uczeń trzeciej klasy technikum technologii żywności, brał udział w krajowym finale konkursu WorldSkills Poland 2020. W ramach zawodów młodzież z całej Polski rywalizowała o bilet do Szanghaju w czterech konkurencjach związanych z szeroko pojętą gastronomią. Lisak, dla którego był to debiut w tak dużej imprezie, reprezentował całą Małopolskę w konkurencji carving, czyli bardzo popularnej w krajach azjatyckich i zachodnich restauracjach sztuce rzeźbienia w warzywach  i owocach, otrzymując od jury wyróżnienie i liczne nagrody rzeczowe. W kwietniu tego roku w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej udział wzięła Emilia Szwedo z drugiej klasy technikum hotelarskiego. Występ w finale poprzedzony został wielomiesięcznymi przygotowaniami. Trud opłacił się, ponieważ uczennica ZSEO, podobnie jak jej starszy kolega, była jedyną reprezentantką regionu tarnowskiego na tym etapie konkursu. W VII edycji Tarnowskiego Juniora Biznesu swoją obecność – poprzez zdobycie wyróżnienia – zaznaczyła natomiast Adrianna Kuta, uczennica drugiej klasy technikum technologii żywności. Specjalizująca się w cukiernictwie nastolatka zyskała przychylność jury za swój projekt pod nazwą „Mała Cukierniczka”, który zakładał otwarcie cukiernio-kawiarni oferującej tak modne w ostatnich lata w pełni wegańskie wypieki bez laktozy, glutenu i cukru.

Ukończenie technikum – podobnie jak tzw. ogólniaka – umożliwia jednocześnie podejście do egzaminu maturalnego, a zdanie go, otwiera drogę do pójścia na studia, na których można kontynuować ścieżkę kształcenia obraną w szkole średniej lub zmienić ją, zdobywając tym samym kolejny zawód i stwarzając sobie nowe możliwości na rynku pracy.

Dla przyszłego pracodawcy niezwykle ważne jest doświadczenie, które trudno jest zdobyć będąc uczniem liceum. Inaczej sprawa ta wygląda w przypadku techników. Wychowankowie tego typu szkół średnich nie dość, że zdobywają wiedzę teoretyczną, w ciągu pięcioletniego cyklu edukacyjnego nabywają również umiejętności praktycznych. Wszystko dzięki różnorodnym typom praktyk zawodowych dostosowanych do konkretnych kierunków kształcenia. Trzymając się naszego przykładu, czyli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych, uczniowie tej placówki, dzięki europejskiemu Programowi Operacyjnemu Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER, mogą odbywać atrakcyjne praktyki zagraniczne w renomowanych firmach i przedsiębiorstwach. Myśląc o lepszej edukacji młodzieży, szkoła ta przystąpiła również do projektu Branżowych Symulacji Biznesowych. Dzięki tej platformie edukacyjnej, uczniowie ZSEO zyskali kolejne możliwości praktycznego kształcenia zawodowego. Doświadczenia te procentować będą w przyszłości, kiedy już jako absolwenci poszukiwać będą zatrudnienia w zawodzie zdobytym w technikum.

Wybór szkoły średniej to niełatwa sprawa. Rozpatrując jednak wszystkie za i przeciw, pamiętać należy, że to nie tylko kwestia edukacji, ale także zgłębiania zainteresowań młodego człowieka, poszerzania horyzontów oraz właściwego przygotowania do poradzenia sobie w dorosłym życiu, np. na rynku pracy. Dlatego też wybór technikum, jako kolejnego etapu po ukończeniu szkoły podstawowej, jest wyborem właściwym. Technikum to nie tylko matura, ale matura i konkretny zawód, który może być wstępem do dobrze płatnej i ciekawej pracy.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych, im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowie